Ettevõtte andmed

Veebilehe pakkuja:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Iirimaa

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell ja Andrea Finnegan
KMKR number: IE9827384L
Äriregistri number: (Iiri äriühingute registreerimisamet) IE 511825

Võta meiega ühendust:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.com.ee/help/contact_us

Lepinguosaline, kes pakub makseteenuseid kasutajatele, kelle elu- või asukoht on Ühendkuningriigis, Šveitsis või Venemaal:

Airbnb Payments UK Ltd.
100 New Bridge Street
London
EC4V 6JA
United Kingdom

Ettevõtte number: 09392688
Juhatuse liikmed: Quent Rickerby, Bart Rubin ja Sam Shrauger

Airbnb Payments UK Limited on ettevõtte Financial Conduct Authority poolt volitatud ja reguleeritud e-raha asutus, mille viitenumber on 900596.

Lepinguosaline, kes pakub makseteenuseid kasutajatele, kelle elu- või asukoht on Euroopa Majanduspiirkonnas:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luxembourg

Ettevõtte number: B230618
Juhatuse liikmed: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin ja Sam Shrauger

Airbnb Payments Luxembourg S.A. on volitatud ja reguleeritud asutuse Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) poolt ning selle viitenumber on Z21.

Euroopa Komisjoni veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile pääsed juurde siit: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Pane tähele, et Airbnb ei kohustu ega ole kohustatud kasutama tarbijavaidluste lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust.

Teave igakuistest aktiivsetest saajatest Euroopa Liidus:

Digiteenuste seaduse (DSA) artikli 24 lõike 2 kohaselt peavad veebiplatvormid avaldama hiljemalt 17. veebruariks 2023 ja seejärel iga kuue kuu tagant 'teavet igakuistest aktiivsetest teenuse saajatest Euroopa Liidus'.

Kooskõlas DSA sätetega, sh põhjendusega 77, oleme välja arvutanud, et meil oli Euroopa Liidus ajavahemikus 1. veebruar 2023 - 31. juuli 2023 kesmiselt 38.8M aktiivset teenuse saajat.

Jätkame kõikide arengute jälgimist ja vastavalt DSA artikli 24 lõikele 2 avaldame teavet oma igakuistest aktiivsetest teenuse saajatest Euroopa Liidus iga kuue kuu tagant.