Soovitused kuvatakse pärast otsingu sisestamist. Sirvimiseks kasuta üles- ja allanoolt. Valimiseks vajuta sisestusklahvi („Enter“). Kui valisid fraasi, otsime seda. Kui valisid soovitustest lingi, avab brauser selle lehe.
Ettevõtte andmed
Veebilehe pakkuja:
Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Ireland
Juhatuse liikmed:
Dermot Clarke, Killian Pattwell, Andrea Finnegan
KMKR number: IE9827384L
Äriregistri number: (Iiri äriühingute registreerimisamet) IE 511825
Võta meiega ühendust:
Email address :
terms@airbnb.com
Lepinguosaline, kes pakub makseteenuseid kasutajatele, kelle elu- või asukoht on Ühendkuningriigis, Šveitsis või Venemaal:
Airbnb Payments UK Ltd.
280 Bishopsgate
London
EC2M 4RB
United Kingdom
ettevõtte registrinumber:
09392688
Juhatuse liikmed:
Quent Rickerby, Bart Rubin, Alyssa Cutright
Airbnb Payments UK Ltd. on ettevõtte Financial Conduct Authority poolt volitatud ja reguleeritud e-raha asutus, mille viitenumber on 900596.
Lepinguosaline, kes pakub makseteenuseid kasutajatele, kelle elu- või asukoht on Euroopa Majanduspiirkonnas:
Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luxembourg
Luxembourg
ettevõtte registrinumber:
B230618
Juhatuse liikmed:
Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin
Airbnb Payments Luxembourg S.A. on volitatud ja reguleeritud asutuse Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) poolt ning selle viitenumber on Z21.
Euroopa Komisjoni veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile pääsed juurde siit: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Pane tähele, et Airbnb ei kohustu ega ole kohustatud kasutama tarbijavaidluste lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust.

Teave igakuistest aktiivsetest saajatest Euroopa Liidus:

Digiteenuste seaduse (DSA) artikli 24 lõike 2 kohaselt peavad veebiplatvormid avaldama hiljemalt 17. veebruariks 2023 ja seejärel iga kuue kuu tagant 'teavet igakuistest aktiivsetest teenuse saajatest Euroopa Liidus'.

Kooskõlas DSA sätetega, sh põhjendusega 77, oleme välja arvutanud, et meil oli Euroopa Liidus ajavahemikus 1. aug 2023 – 31. jaan 2024 kesmiselt 33.5M aktiivset teenuse saajat.

Jätkame kõikide arengute jälgimist ja vastavalt DSA artikli 24 lõikele 2 avaldame teavet oma igakuistest aktiivsetest teenuse saajatest Euroopa Liidus iga kuue kuu tagant.

Teave ELi ametiasutuste DSA kontaktisiku kohta
Liikmesriikide ametiasutuste, Euroopa Komisjoni ja andmekaitsenõukogu ühtne kontakt vastavalt DSA artiklile 11: dsa-authorities@airbnb.com. Suhtlus peab olema ingliskeelne või varustatud ingliskeelse tõlkega.
Airbnb Global Services Limited
観光庁長官(02)第S0001号(2023年5月24日-2028年6月14日)
© 2024 Airbnb, Inc. All rights reserved.