Liigu sisu juurde

Leia COVID-19 päästetöötajatele mõeldud majutuskoht

Majutus eesliinil on inimestele, kes võitlevad aktiivselt COVID-19 vastu.
Mis on majutus eesliinil?
Majutajad langetavad hindu või pakuvad tasuta majutuskohti, et toetada COVID-19 päästetöötajate tegevust oma kogukonnas. Kui kvalifitseerud, saad juurdepääsu tasuta ja soodushinnaga majutuskohtadele.
Need majutuskohad on järgmistele:
  • Esmareageerijad
  • Meditsiinitöötajad
  • Kogukonna tervishoiutöötajad
Kontrollime, kas sinu töökoht on programmi jaoks sobilik.
Saad broneerida majutuse eesliinil järgmisel juhul:
  • Pead olema töökohale lähemal, kas oma kodupiirkonnas või uues asukohas komandeeringus viibides
  • Sa tahaksid end isoleerida, et kaitsta pereliikmete või toakaaslaste tervist ja sul ei ole praegu koroonaviirust
Vaata, kas oled sobilik
Pead vastama mõnele küsimusele ja kinnitama oma tööülesanded. Kui oleme sinu tööandjaga ühendust võtnud ja sinu andmed kinnitanud, kutsume sind majutust broneerima.