Meie mitmekesine ülemaailmne kogukond muudab Airbnb võimalikuks

Kõigile majutajatele ja külalistele kaasava platvormi loomine on meie suurim eesmärk ja töötame alati selle täiustamise nimel.

Meie missiooni keskmes on usk, et inimesed on oma olemuselt head ja iga kogukond on koht, kuhu sa saad kuuluda. Usun siiralt, et [diskrimineerimine] on suurim katsumus, millega me ettevõttena silmitsi seisame. See puudutab meie põhiolemust ja väärtusi, mille eest seisame.
Brian Chesky
Brian Chesky
Tegevjuht, Airbnb kaasasutaja

Diskrimineerimisel ei ole meie platvormil kohta
Airbnb kasvab pidevalt, alates meie asutajate korteris olevast õhkmadratsist ja lõpetades miljonite inimeste ülemaailmse kogukonnaga. Samuti kasvab meie kohustus tagada, et majutajad ja külalised saavad kasutada platvormi ilma eelarvamuste ning diskrimineerimiseta. Me töötame alati selle nimel, et teha asju paremini ning oleme tänulikud, et saame oma kogukonda kuulata ja teilt õppida.
2016. aastal palusime Laura Murphyl, Ameerika Kodanikuvabaduste Liidu Washingtoni seadusandliku büroo endisel juhil, juhtida mitmekesisuse ja kaasamise kõigi aspektide ülevaatamist Airbnb platvormil. Pärast kuid kestnud uurimist ja koostööd avaldasime aruande, mida kutsume kõiki oma kogukonna liikmeid lugema.
Tänu Laura juhitud ülevaatusele ja hulga meeskondade kaasamisele Airbnb-s oleme teatanud arvukatest uuendustest. Uus kogukonna lubadus, tugevamad mittediskrimineerimise põhimõtted ja eelarvamuste vastu võitlemisele pühendunud alalise meeskonna arendamine, julgustades samal ajal mitmekesisust, on vaid üksikud sammud, mida eelarvamuste vastu võitlemiseks astume. Meie ülemaailmse kogukonna panus oli selle aruande koostamisel ja nende algatuste väljatöötamisel otsustava tähtsusega. See töö on alles algus meie jätkuvale kohustusele nende väljakutsetega tegelemisel ja ootame huviga, et saaksime siin rohkem uudiseid, koostöid ja ressursse jagada.

Meie majutajad ja külalised näitavad teed
Töötame alati selle nimel, et luua parem platvorm, ning just meie majutajate, külaliste ja ülemaailmse kogukonna ühised jõupingutused muudavad iga Airbnb elamuse võimalikuks. Usume selliste lugude tähistamisse ja nende viiside jagamisse, mis inspireerivad meid ümber mõtlema, mida tähendab kuuluvustunne, kui me töötame diskrimineerimise lõpetamise nimel aina kõvemini.

Igal majutajal peaks edu saavutamiseks olema juurdepääs tööriistadele
Alates kalendrite haldamisest ja suhtlemisest kuni külaliste tervitamiseni oma kodudes teevad meie majutajad kõvasti tööd, et hõlbustada hämmastavaid reisikogemusi ja inimsuhteid. Oleme siin, et toetada seda rasket tööd ressurssidega, et aidata majutajaid.

Eelarvamuste ja kuuluvuse mõistmine

Üks viis diskrimineerimise vastu võitlemiseks on alateadlike eelarvamuste alane koolitamine. Aitamaks oma liikmetel mõista diskrimineerimist ja seda põhjustavaid eelarvamusi, oleme loonud selle tööriistakomplekti, mis uurib eelarvamusi ning muid tegureid, mis mõjutavad inimeste otsuseid, isegi ilma nende teadmata.

Koos tegutsemine

Airbnb Citizen toetab edasiminekut, tehes koostööd meie ülemaailmse kogukonnaga. Siin jagame õppimis- ja toetusvahendeid, juhtivate mõtlejate ideid, uudiseid kodujagamise oleku ja tegutsemisviiside kohta.

Aidata meie majutajatel luua kuuluvustunnet

Ühine mõistmine on oluline, et luua külalislahkemaid ja kaasavamaid Airbnb elamusi. Meie laiendatud abikeskusel on vastused erinevatele pärismaailma küsimustele meie mittediskrimineerimise põhimõtete kohta.

Me tahame sinust kuulda

Meid inspireerib meie elav kogukonnakeskus, kus majutajad jagavad omavahel lugusid ja ideid, mis meid rõõmustavad. Kõik see motiveerib meid ehitama paremat platvormi. Jaga oma kogemusi inimsuhete kohta ja algata arutelu.

Usume muutuste toetamisse partnerluste kaudu nii Airbnb siseselt kui ka väljaspool seda
Edusammudel on suurim mõju, kui ühiste väärtustega organisatsioonid teevad koostööd oma kogukondade teenimiseks. Siin on mõni näide meie välispartnerlustest, mis toetavad avatud arutelu ja tõstavad mitmekülgselt häält ülemaailmsel ja kohalikul tasandil.
Meie töökoht on Airbnb kogukonna lahutamatu osa
Airbnb-le annavad tõelise jõu inimesed – nii meie majutajad kui ka külalised üle kogu maailma ning töötajate ja äripartnerite sisemine kogukond kujundavad Airbnb töötamise ja kasvamise viise. Usume, et mitmekesisus on oluline, et ehitada üles maailm, kus igaüks võib tunda kuuluvustunnet, ja me võtame meetmeid diskrimineerimise lõpetamiseks ning kaasavama ettevõtte loomiseks. Oleme pühendunud läbipaistvuse tagamisele, kui töötame selle nimel, et muuta Airbnb töökohaks, kus igaüks tunneb end oodatuna ja kus kuulatakse kõiki.
Palkamine ja kaasamine Airbnb-s