Paku oma majutuskohta Airbnb.org-i kaudu

Airbnb.org majutajad pakuvad kriisiolukorras olevatele inimestele hädamajutust. Kui tahad Airbnb.org-i kaudu majutust pakkuda, siis logi kõigepealt oma Airbnb kontole sisse.
Kas sa ei ole Airbnb majutaja?
Hakka Airbnb.org-i kaudu majutust pakkuma.