Soovitused kuvatakse pärast otsingu sisestamist. Sirvimiseks kasuta üles- ja allanoolt. Valimiseks vajuta sisestusklahvi („Enter“). Kui valisid fraasi, otsime seda. Kui valisid soovitustest lingi, avab brauser selle lehe.
Kogukonna põhimõtted

Airbnb ülevaatamispõhimõtted

Vastastikuse usalduse suurendamiseks palume meie kogukonna liikmetel tagada, et Airbnb-s avaldatavad hinnangud on kasulikud, informatiivsed ega tee meie kogukonna liikmetele kahju. Seetõttu ootame kõigilt kasutajatelt järgmiste nõuete täitmist.

1. Hinnangud ei tohi olla vastuolus meie sisueeskirjadega

Teatavad sisuliigid on Airbnb-s keelatud. Lisateavet leiad Airbnb sisueeskirjadest.

2. Hinnangud peaksid olema objektiivsed

Kõige kasulikumad on objektiivsed ja erapooletud hinnangud. Seetõttu ei ole majutuskoha või elamuse kohta lubatud hinnanguid anda isikutel ja ettevõtetel, kes on asjaomase majutuskoha omanikud või elamuse korraldajad või sellega vahetult seotud. Lisaks ei ole tõestatult konkureerivatel isikutel lubatud anda hinnanguid oma otsestele konkurentidele.

Inimesi ei ole lubatud positiivsete hinnangute andmiseks survestada, soovitud tulemuse saavutamiseks negatiivse hinnanguga ähvardada ega hinnangu eest tasu lubada.

Lisaks ei ole lubatud võtta vastutasuks positiivse hinnangu eest vastu valebroneeringuid, mõne teise konto kaudu endale ise hinnangut anda ega lasta äripartneritel endale positiivseid hinnanguid anda.

Peale selle võime eemaldada hinnangud peatumiste kohta, mille käigus on tõsiselt rikutud meie pidude ja muude ürituste korraldamise põhimõtteid. See peaks majutajaid julgustama pidusid laiali saatma ilma, et nad peaksid sellepärast oma külaiselt negatiivset hinnangut kartma.

3. Hinnangud peaksid olema asjakohased

Hinnangut kirjutades piirdu teemade kirjeldamisega, mis on seotud Airbnb-ga ja sinu majutuse või elamusega, sest sinu hinnangut saavad lugeda ka teised külalised. Teemavälised hinnangud võivad olla häirivad ning ei aita teistel teha informeeritud broneerimisotsuseid. Seepärast peaksid oma hinnangus keskenduma sellele, kuidas kulges suhtlemine sinu majutaja või elamuse korraldajaga ning majutus või elamus ise.

Hinnangu asjakohasuse tagamiseks soovitame vältida järgmist.

  • Inimese sotsiaalsete, poliitiliste või usuliste vaadete kommenteerimine
  • Mõnitamine, solvamine ja inimese halvustamine
  • Sisu, mis viitab asjaoludele, mis on täielikult väljaspool teise inimese kontrolli
  • Sisu teenuste kohta, mis ei ole Airbnb-ga seotud (näiteks lendamine, takso, restoran jne)
  • Varasemate broneeringute, majutajate või külaliste või Airbnb toodete kommenteerimine, kui need ei ole parasjagu hinnatava majutuskoha, majutaja või külalisega seotud

Kui me saame teada hinnangust, mis on nende reeglitega vastuolus, võime selle eemaldada. Korduva rikkumise korral võime asjaomase(d) konto(d) ajutiselt või alaliselt sulgeda.

Meie eeskirjadega vastuolus olevast hinnangust teatamine

Kui tahad teatada Airbnb hindamiseeskirjadega vastuolus olevast hinnangust, siis võta meiega ühendust.

Kui arvad, et hinnang ei vasta tõele

Me küll eeldame, et kõik meie kogukonna liikmed kirjutavad oma hinnanguid ausalt ja objektiivselt, kuid Airbnb hinnangute õigsust puudutavaid vaidlusi siiski ei lahenda. Me eeldame, et hinnangu kirjutaja teab, mida ta kirjutab, ja jääb sellele kindlaks. Kui sa ei tea, kuidas hinnangule vastatata, siis loe seda.

Kui tahad teada, kuidas me hinnangutega seotud vaidlusi uurime ja lahendame, siis loe Airbnb hinnangutega seotud vaidluste lahendamise kohta.

Kas sellest artiklist oli abi?
Saa abi broneeringute, konto ja palju muuga seotud küsimustes.
Logi sisse või registreeru