Liigu sisu juurde
Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Millised tervishoiu- ja ohutusnõuded kehtivad Airbnb majutuskohtadele?

  COVID-19 pandeemia ajal on oluline meeles pidada tervist ja ohutust. Koostasime Airbnb majutajate ja külaliste jaoks kohustuslikud COVID-19 ohutustavad, lähtudes Maailma Terviseorganisatsiooni ning USA Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse juhistest. Lisaks pead tundma üldisi COVID-19 tervise- ja ohutusjuhiseid, jälgima asjakohaseid riikide reisipiiranguid ja nõuandeid ning järgima kõiki riiklikke ja kohalikke juhiseid.

  Kuigi Airbnb on loonud juhised ja programmid, mis aitavad lahendada tervise ja ohutuse küsimusi, ei kõrvalda need kõiki riske. Eriti juhul, kui kuulud kõrgemasse riskirühma (nt kui oled üle 65-aastane või sul on juba mõni haigus, nt diabeet või südamehaigus), soovitame konsulteerida asjatundjaga ja kasutada lisaettevaatusabinõusid, kui otsustad broneerida majutuse või elamuse Airbnb kaudu. Lisateave Airbnb elamuste tervise- ja ohutusjuhiste kohta.

  COVID-19 ohutustavad (nõutav)

  Kanna maski ja hoia sotsiaalset distantsi

  Kõik majutajad ja külalised peavad nõustuma järgmisega:

  • näost näkku suheldes kanna maski või näokatet
  • hoidke üksteisest kogu aeg 2 meetrit vahemaad

  järgi Airbnb viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit pärast iga külalise lahkumist

  kõik majutajad peavad nõustuma järgima Airbnb viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit kõigi peatumiste vahel.Lisateave

  Kõik majutajad ja külalised peavad vastavalt vajadusele järgima eespool kirjeldatud COVID-19 ohutustavasid. Kui oled külaline, ei ole sul õigust tagasimaksele, kui sinu majutaja tühistab sinu broneeringu, sest sa ei järginud neid tavasid. Samamoodi ei saa sa majutajana väljamakset, kui külaline tühistab oma majutuse, sest sa ei järginud neid tavasid. 20. novembriks 2020 tavadega mitte nõustunud majutajate kalendrid võidakse blokeerida. Iga majutaja või külaline, kes neid juhiseid korduvalt rikub, võib silmitsi seista ka teiste tagajärgedega, näiteks konto peatamise või kogukonnast eemaldamisega.

  Lisajuhised COVID-19 pandeemia ajal reisimiseks ja majutamiseks

  Ära reisi ega majuta, kui oled hiljuti puutunud kokku COVID-19 viirusega või sul on selle sümptomid

  Meie kogukonna tervise ja ohutuse kaitsmiseks on Airbnb eeskirjad sellised, et majutajad (ja kõik teised inimesed, kes võivad viibida majutuskohas enne peatumist või selle ajal) ei tohi siseneda oma majutuskohta (majutuskohtadesse) ega suhelda oma külalistega ja külalised ei tohi saabuda majutuskohta, kui üks järgnevatest vastab tõele:

  • oled nakatunud COVID-19 viirusesse või sinu test on olnud positiivne viimase 30 päeva jooksul;
  • kahtlustad, et oled haige või oled viirusega kokku puutunud, ja ootad testi tulemusi COVID-19 diagnoosi kinnitamiseks või ümberlükkamiseks;
  • sul on COVID-19 viirusega nakatumise sümptomid või oled mures võimaliku nakatumise pärast;
  • sul on olnud viimase 14 päeva* jooksul lähedane ja püsiv kontakt isikuga, kellel on kinnitatud COVID-19 diagnoos või kellel kahtlustatakse seda.

  Lisateavet selle kohta, mida teha haigestumise või COVID-19 viirusega kokkupuutumise korral, vaata järgmistest dokumentidest:

  *Pane tähele, et eesliinil majutusele rakenduvad teised reeglid

  Pese regulaarselt käsi

  Kindlasti pese sageli käsi, eriti kui puutud kokku inimestega, kes broneeringuga seotud ei ole või kui puudutad ühiskasutatavates ruumides olevaid pindu ja töövahendeid.

  • Pese käsi korralikult seebi ja veega vähemalt 20 sekundit
  • Kui sa ei saa käsi pesta seebi ja veega, kasuta käte desovahendit, mis sisaldab vähemalt 60% alkoholi. Kanna vahend kätele ja hõõru nad kuivaks

   Hoia distantsi ja kanna ühiskasutatavates ruumides maski

   Kui viibid ühiskasutataval alal või ruumis (majutaja või külalisena), kanna alati maski ja hoia sinu broneeringusse mitte kuuluvate inimestega distantsi vastavalt COVID-19 ohutustavadele (vähemalt 2 meetrit). Majutajad peaksid vältima vahetut kontakti külalistega ja võimaluse korral võimaldama neile iseseisva saabumise.

   Meenutame, et kui sa ei taha üürida eraldi tuba koos ühiskasutatavate ruumide kasutamise õigusega, on sul alati võimalus broneerida terve majutuskoht. Kui sa ei taha eraldi tuba või ühiskasutatavat ruumi majutuseks pakkuda, võid pakkuda kogu majutuskohta või, kui see ei ole võimalik, lõpetada ajutiselt majutuse pakkumine.

   Majutajad peaksid järgima ka kohalikke juhiseid eraldi tubade ja ühiskasutatavate ruumide pakkumise kohta ning majutuskohas ühel ajal viibida võivate inimeste koguarvu kohta.

   Pane tähele: alates 20. augustist 2020 on kõigis Airbnb majutuskohtades keelatud korraldada pidusid ja muid üritusi. Lisaks kehtib nõue, et majutuskohas tohib korraga viibida kuni 16 inimest. Pidude korraldamise keeld hõlmab kõiki edaspidi Airbnb-s tehtavaid broneeringuid ja on tähtajatu. Kui soovid lisateavet, loe meie pidude ja muude ürituste korraldamise põhimõtteid.

   Lisajuhised majutajatele, kes pakuvad majutuseks eraldi tube ja ühiskasutatavaid ruume

   Veel peaksid eraldi tube ja ühiskasutatavaid ruume majutuseks pakkuvad majutajad tegema järgmist:

   • piirama külaliste arvu, et võimaldada hoida suhtlemisdistantsi kõigis ühiskasutatavates ruumides;
   • võimaldama külalistel kasutatada vähem ruume, et vähendada enda ja külaliste nakkusohtu;
   • õhutama võimaluse korral vastavalt Airbnb tõhustatud koristusmeetodile ühiskasutatavaid ruume külalise seal viibimise ajal;
   • puhastama ja desinfitseerima ühiskasutatavaid ruume (nt vannitoad ja köögid) võimalikult sageli.

   Mõnes riigis võivad eraldi tube või ühiskasutatavaid ruume pakkuvatele majutajatele kehtida piirangud või täiendavad kohustused ja nõuded. Kui sinu riigi valitsus ja/või terviseamet on kehtestanud muid ohutus- ja koristusnõudeid, siis tutvu nendega ning järgi neid.

   Mida teha, kui sinu COVID-19 test osutub majutuse ajal või pärast seda positiivseks

   Kui sinu COVID-19 test osutus hiljuti positiivseks või kui sul on tekkinud mõni COVID-19 sümptom ja sa viibisid hiljuti majutuskohas või suhtlesid majutajana külalistega, võta meiega ühendust. Lisaks peaksid juhtunust teatama kohalikele pädevatele asutustele ja oma perearstile.

   Kas said vajalikku abi?