Soovitused kuvatakse pärast otsingu sisestamist. Sirvimiseks kasuta üles- ja allanoolt. Valimiseks vajuta sisestusklahvi („Enter“). Kui valisid fraasi, otsime seda. Kui valisid soovitustest lingi, avab brauser selle lehe.
Reeglid

Kaubamärgi kasutusjuhised

Airbnb on võtnud suure vastutuse teenida oma kogukonda, sh majutajaid, külalisi, partnereid ja teisi, kes meie platvormi ja teenuseid kasutavad või sellega kokku puutuvad. Oma kogukonna teenimine hõlmab ka meie kaubamärkide ja tootemargi kaitsmist. Me ei taha, et meie kogukond ega keegi teine satuks segadusse selle üle, mida me soovitame, kontrollime või haldame. Nende juhiste eesmärk on kaitsta meie brändi ja aidata sul Airbnb-d vastutustundlikult kasutada.

Need juhised on osa meie teenusetingimustest. Airbnb teenuseid kasutades nõustud nende juhiste, meie teenusetingimuste ja teiste meie eeskirjadega.

1. Airbnb kaubamärgid

Airbnb kaubamärkide hulka kuuluvad Airbnb nimi, Airbnb logo, Bélo logo, Supermajutaja märk ja Aircover, samuti kõik sõnad, motod, ikoonid, logod, kogu graafika ja kujundus ning muud tunnused, mis identifitseerivad Airbnb-d või selle teenuseid või tooteid. Oleme näinud palju vaeva tagamaks, et kõik, mida sulle pakume, oleks kvaliteetne, ja meie tootemark esindab neid jõupingutusi. Seetõttu kaitseme oma tootemarke laiaulatuslikult, registreerides oma kaubamärke ja selle visuaalseid omadusi USA-s ja kogu maailmas. Sa ei tohi kasutada Airbnb logo, Bélo logo ega ühtegi Airbnb kaubamärki ega ikooni, kui sul ei ole selleks Airbnb kirjalikku luba.

2. Airbnb nime kasutamine

Kuigi sa ei tohi kasutada ühtegi Airbnb kaubamärki ilma loata, võid rääkida Airbnb-st või kasutada Airbnb nime, et kirjeldada faktiliselt seda, mida pakud. Kui see oled sina, siis järgi palun järgmisi juhisteid.

  Ole faktipõhine ja kirjeldav

  Tee järgmist

  • Võid mainida sõna „Airbnb“ ainult viisil, mis kirjeldab ausalt ja täpselt sinu või sinu sisu suhet Airbnb-ga
  • Kasuta sõna „Airbnb“ ainult põhitekstis (mitte näiteks pealkirjades), kus see on muu põhitekstiga samas suuruses, kirjatüübis, värvis ja stiilis

  Ära tee järgmist

  • Ära viita nimele „Airbnb“ viisil, mis vihjaks partnerlusele, sponsorlusele või soovitamisele.
  • Ära kasuta sõna „Airbnb“ rohkem, kui on vaja, et kirjeldada oma sisus faktiliselt suhet Airbnb-ga. Kui väljendil või lausel on sama tähendus ka sõnata „Airbnb“, siis eemalda see.

  Näited

   Faktiline ja kirjeldav

   Probleemne, eksitav

   Oleme kinnisvarahaldusettevõte, mis haldab paljusid Airbnb majutuskohti

   Oleme Airbnb haldusettevõte

   Pakume professionaalset koristusteenust Airbnb majutuskohtadele

   Professionaalne Airbnb koristusteenus

   Oleme spetsialiseerunud Airbnb majutuskohtadele

   Airbnb spetsialistid

   Minu nõuanded Airbnb majutajaks hakkamise kohta

   Airbnb majutajate seminar

   Väldi kaksitimõistmist

   Tee järgmist

   • Võta kasutusel nimi, logo ja brändi identiteeti, sh värv ja font (kirjastiil), mis on Airbnb kaubamärkidest ja brändi elementidest erinev

   Ära tee järgmist

   • Ära kasuta Bélo logo mistahes vormis, sh eraldi või koos mistahes ärinime, kaubamärgi, sotsiaalmeedia konto nime või üldmõistega
   • Ära kasuta oma veebisaidi nimetuses, ärinimes, tootenimes, kaubamärkides, domeeninimedes, sotsiaalmeedia kasutajatunnustes, muudes brändi kasutuskontekstides ega mujal tähekombinatsioone „Airbnb“, „Air“, „bnb“ ega muid sarnaseid termineid.
   • Ära kasuta oma sisus, sealhulgas kaubamärgid, logod, kujundus või muud tootemargi elemendid, nähtavalt Airbnb-le iseloomulikku roosat (rausch) värvi

   Näited

   Suurepärane!

   Ei...

   Bobi parim saaremajutus

   Airbnbike

   Redi koristusteenus

   Sunbnb

   Anna saarepesa

   Sun BnB

   rentmyskihaus.com

   Bikebandb või Bikeb&b

   Rattarent ja majutus

   nicebnb.com

   STR Management Co

   airmansion

   Kinnisvarahaldusettevõtetele

   Kui soovid reklaamida oma lühimajutusettevõtet, kehtivad ülaltoodud juhised ka sulle. Juhime täheleanu, et sul on keelatud end nimetada Airbnb haldusettevõtteks või väita, et sul on Airbnb-ga eksklusiivne suhe, mis võib kasutajaid segadusse ajada, kuna nad võivad uskuda, et oled Airbnb tütarettevõte. Tohid öelda, et haldad või teenindad Airbnb-s avaldatud majutuskohti, kuid Airbnb ei tohiks olla sinu veebisaidi või muu reklaammaterjali keskmes.

   Kui sul on veebisait, pead lisama oma veebisaidile nähtavlt järgneva teabe: „[ettevõtte nimi] on sõltumatu kolmas osapool ning Airbnb või selle tütarettevõtted ei soovita seda ega ole sellega seotud.“ Kui sinu veebisaidil on tulukalkulaator, kontaktivorm või mõni muu kasutajaandmete kogumise funktsionaalsus, siis palun esita vastutuse välistuse klausel nähtaval kohal kohe tegevusele kutsuva nupu all.

   Partneritele

   Partneritel peab olema meie kaubamärkide kasutamiseks kirjalik luba. Kui sul on meie kaubamärkide kasutusluba, pead järgima oma Airbnb kontaktisikult saadud uusimaid tootemargi kasutusjuhiseid. Kontaktisikult saad ka vastused oma nende või täiendavate juhistega seotud küsimustele.

   Kas sellest artiklist oli abi?

   Seotud artiklid