Soovitused kuvatakse pärast otsingu sisestamist. Sirvimiseks kasuta üles- ja allanoolt. Valimiseks vajuta sisestusklahvi („Enter“). Kui valisid fraasi, otsime seda. Kui valisid soovitustest lingi, avab brauser selle lehe.
Kogukonna põhimõtted

Airbnb sisueeskirjad

Airbnb-s sisu postitamisega nõustud järgima meie sisueeskirju. Sisu hõlmab igasugust kirjalikku, foto-, heli-, video- või muud sisu, sealhulgas järgmist.

 • Kirjutised: kuulutuste pealkirjad ja kirjeldused, profiililehed, avalikud ja privaatsed hinnangud, tagasiside, kogukonnakeskuse postitused ja sõnumid Airbnb-le, majutajatele või külalistele
 • .
 • Kujutised: fotod ja videod ning fotodel ja videotel esitatud kujutised (nt seinale riputatud plakatid või kunst)
 • .

Jätame endale õiguse eemaldada täielikult või osaliselt sisu, mis on vastuolus nende eeskirjadega, meie teenusetingimuste, kogukonna standardite ja hindamiseeskirjadega ning omal äranägemisel mis tahes muul põhjusel. Korduva või tõsise rikkumise korral võime asjaomase Airbnb konto õigusi piirata, konto ajutiselt peatada või eemaldada.

Airbnb-s ei ole lubatud järgmist laadi sisu.

 • Ilmselgelt reklaamiks koostatud sisu, kaasa arvatud ettevõtete logod, lingid ja nimed
 • Rämpspostitused, soovimatud kontaktandmed või häirivalt sagedasti jagatav sisu
 • Sisu, mis toetab või propageerib ebaseaduslikku või kahjulikku tegevust või on selgelt seksuaalne, vägivaldne, graafiline, ähvardav või ahistav
 • Diskrimineeriv sisu (loe meie mittediskrimineerimise põhimõtet)
 • Esinemine võõra konto alt, teise isiku või ettevõttena, sh Airbnb esindajana
 • Sisu, mis on ebaseaduslik või rikub kellegi teise õigusi, kaasa arvatud intellektuaalomandi õigused ja eraelu puutumatuse õigused
 • Sisu, mis sisaldab kellegi teise privaatset või konfidentsiaalset teavet, kaasa arvatud sisu, mille põhjal saab välja selgitada majutuskoha asukoha

Täiendavad eeskirjade rikkumised kindlat tüüpi sisu puhul.

Kuulutuste pealkirjad

 • Pealkirjad, kus leidub asjaomase majutuskoha tüübi, stiili või elamusega mitteseotud teavet
 • Sümboleid või emotikone sisaldav pealkiri

Kuulutuse või profiili lehed

 • Valet, eksitavat või petlikku teavet sisaldavad kuulutused ja profiilid

Kogukonnakeskus

 • Laiema arutelu kontekstis mitteteemakohane, puuduva küsimuse püstitusega või vastust mitte pakkuv sisu
 • Teiste kogukonnaliikmete tülitamine, kiusamine või korduv ründamine

Hinnangud

Kohandatud URL-id

COVID-19-ga seotud sisu

  Teatamine meie eeskirjadega vastuolus olevast sisust

  Kui arvad, et sisu rikub meie eeskirju, saad sellest teatada otse rakenduse kaudu või meiega ühendust võttes.

  Kas sellest artiklist oli abi?

  Seotud artiklid

  Saa abi broneeringute, konto ja palju muuga seotud küsimustes.
  Logi sisse või registreeru