Soovitused kuvatakse pärast otsingu sisestamist. Sirvimiseks kasuta üles- ja allanoolt. Valimiseks vajuta sisestusklahvi („Enter“). Kui valisid fraasi, otsime seda. Kui valisid soovitustest lingi, avab brauser selle lehe.

Majutuskohtade broneerimine

Kõige olulisem

Nõuded

 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Broneerimisnõuded

  Lisaks sinu põhiandmetele (nimi, e-posti aadress ja telefoninumber) vajame broneerimiseks sinult pisut rohkem andmeid.
 • Kogukonna põhimõtted

  Vanusenõuded

  Broneeringu tegemiseks või oma majutuskohas majutamiseks Airbnb kaudu pead olema vähemalt 18-aastane.
 • Reeglid

  Lastega reisimine

  Jah, Airbnb kaudu võivad reisida ka lapsed, aga mõned majutajad on oma kuulutusel siiski märkinud, et nende majutuskoht ei pruugi olla laste…
 • Kogukonna põhimõtted

  Ligipääsetavuse põhimõtted

  Meie kogukond tugineb kaasavuse, kuuluvuse ja vastastikuse lugupidamise põhimõtetel, mis hõlmab ka puudega inimeste vastuvõtmist ja toetamis…
 • Reeglid

  Broneerimine Kuubal

  Airbnb on USA rahandusministeeriumilt saanud eriloa pakkuda ametlikke reisiteenuseid Kuubale reisivatele isikutele, kes ei ole USA kodanikud…
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Broneerimine Jaapanis

  Saa kasulikku teavet selle kohta, mida peaksid enne majutuskoha broneerimist Jaapanis teadma ja mida peaksid oma majutajale teatama.

Majutaja suhtlus ja eelkinnitused

 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Majutajate ja korraldajatega ühenduse võtmine

  Kui soovid enne broneerimist lisateavet kuulutuse, majutaja, korraldaja või elamuse kohta, võid majutajale või korraldajale Airbnb kaudu sõn…
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Kuidas broneeringukutse toimib?

  Kui sa oled majutajale saatnud tema majutuskoha broneerimise kohta küsimuse ja ta vastab sulle eelkinnitusega, siis annab ta sulle sellega t…
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Mida tähendab majutaja eelkinnitus?

  Kui oled majutajalt eelkinnituse saanud, võid broneeringu teha järelepäritud kuupäevadeks ilma, et peaksid majutajalt kinnitust ootama.
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Kutsed ja eripakkumised

  Enne broneerimist võid majutajale tema majutuskoha kohta küsimusi esitada. Sellisel juhul saab majutaja anda sulle eelkinnituse või teha eri…
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Millal majutajale sõnum saata

  Broneerida saad majutajaga eelnevalt ühendust võtmata, kuid küsimuste korral on hea mõte majutajale sõnum saata.
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Majutajaga ühenduse võtmine broneeringut tegemata

  Saad enne broneerimist esitada majutajale konkreetseid küsimusi majutuskoha, selle saadavuse ja muu kohta.
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Kui majutaja palub sul sõlmida temaga leping

  Mõned majutajad nõuavad broneeringu kinnitamiseks külalisega üürilepingu sõlmimist, kuid nad peavad selle nõude ja lepingutingimused enne br…

Broneeringutaotlused