Selge ja lihtne lahkumine

Airbnb saadab sinu lahkumisjuhised külalistele automaatselt.
Autor Airbnb, kuupäev 8. nov 2023
2 min lugemist
Uuendatud 8. nov 2023

Lahkumine peaks nõudma külalistelt ja majutajatelt võimalikult vähe pingutust. Lisa juhised oma kuulutusele ja Airbnb saadab need külalistele automaatselt lahkumiseelsel õhtul.

Selged lahkumisjuhised

Lahkumisjuhiste lisamine käib samamoodi nagu majutuskoha üldiste reeglite sisestamine. Lahkumisjuhiseid koostada on lihtne – saad need valida järgnevalt toodud tavapäraste lahkumiseelsete ülesannete hulgast.

  • Kogu kokku kasutatud rätikud
  • Viska prügi ära
  • Lülita seadmed välja
  • Lukusta majutuskoht
  • Tagasta võtmed

Saad lisada iga ülesande kohta üksikasju. Näiteks võid märkida, et külalised viskaksid prügi ühte prügikasti ja ringlusse minevad jäätmed teise. Samuti saad lisada oma majutuskohale spetsiifilisi ülesandeid, nagu grilli katmine pärast kasutamist.

Koosta lahkumisjuhised, valides need levinumate lahkumiseelsete ülesannete loendist.

Külalised saavad enne majutuskoha broneerimist tutvuda lahkumisjuhiste ja majutuskoha reeglitega. Pärast broneerimist saavad nad lahkumisjuhiseid vaadata vahekaardilt „Reisid“, kus on ka majutuskoha reeglid, wifi andmed ja muud olulised üksikasjad.

Külalised eeldavad lihtsat lahkumist ilma koristustöödeta, kuid külaliste põhireeglite kohaselt ei tohiks nad jätta sinu majutuskohta seisukorda, mis nõuab ülemäärast koristamist või sügavpuhastust.

„Soovime, et lahkumine oleks võimalikult lihtne,“ ütleb Keshav, kes on majutaja nõuandekogu liige New Delhis. „Nagunii tuleb koristaja ja teeb kõik, mis vaja.“

Automaatsed lahkumise meeldetuletused

Saadame külalistele automaatse meeldetuletuse koos lahkumisaja ja -juhistega. See saadetakse tõuketeatisena külalise pihuseadmesse päev enne lahkumist kell 17.00 tema peatumise vööndiajas.

Selle meeldetuletuse saamiseks peab külaline kasutama Airbnb rakendust ja tõuketeatisi. Kui külalised on lahkunud, saavad nad sulle sellest ühe ekraanipuudutuse või klõpsuga teada anda.

Võiksid rõhutada, miks tuleb õigeaegselt lahkuda. „Ütlen külalistele, et koristaja tuleb kell 11 ja hakkab majutuskohta uute külaliste jaoks ette valmistama. Nii saavad inimesed aru, miks nad peavad ettenähtud ajal lahkuma,“ ütleb San Franciscos tegutsev Supermajutaja Joh.

Külalised saavad nüüd automaatse meeldetuletuse koos lahkumisaja ja -juhistega.

Lahkumiskaardid

Lahkumiskaart on mugav viis külalistele lahkumisteabe saatmiseks. Kui oled lahkumisjuhised sisestanud, saad lisada kiirvastusele või ajastatud sõnumile lahkumiskaardi. Kaardil on link sinu juhistele.

Kuigi Airbnb saadab külalistele lahkumiseelsel õhtul ka automaatse meeldetuletuse, juhid suhtlust külalistega ikkagi sina. Võiksid seadistada ajastatud sõnumi, millega saadad külalisele lahkumise meeldetuletuse otse tema Airbnb postkasti juhuks, kui ta ei kasuta rakendust või on tõuketeatised välja lülitanud.

Tagasiside lahkumise kohta

Külalised saavad anda pärast lahkumist tärnihinnangu ka suhtlusele majutajaga ning täpsustada, mis läks hästi ja mis võinuks olla parem. Üks võimalus on mainida liigseid lahkumiseelseid ülesandeid. Majutuskohad, mis saavad ebamõistlike ülesannete tõttu korduvalt madalaid hinnanguid, võidakse Airbnb-st eemaldada.

Külalised võivad anda oma peatumise kohta ka üldise tärnihinnangu. Tagasiside ja tärnihinnangud konkreetsetes kategooriates, nagu näiteks suhtlus, ei mõjuta Supermajutaja staatust.

Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

Airbnb
8. nov 2023
Kas sellest oli abi?