See sisu pole sinu valitud keeles saadaval, seepärast tegime selle praegu lähimas olemasolevas keeles kättesaadavaks.

Kui palju võtab Airbnb majutajatelt?

Lisateave majutaja ja külalise teenustasudest.
Autor Airbnb, kuupäev 16. nov 2020
5 min lugemist
Uuendatud 14. märts 2023

Luubi all

 • Enamik majutajaid maksab teenustasu, mille suurus on 3% broneeringu vahesummast

 • Külalised maksavad teenustasu, mille suurus on tavaliselt 14% broneeringu vahesummast

 • Need tasud aitavad Airbnb-l majutajaid toetada ja oma tegevust käigus hoida

Paljudele inimestele tähendab majutamine võimalust teenida raha ja suhelda reisijatega kogu maailmast. Aga kui palju võtab Airbnb endale ja kuidas see majutajaid ja külalisi mõjutab?

Kuna sul on nüüd Airbnb teenustasudest ja nende kasutamisest selge pilt, saad kujundada oma majutuskohale mõistliku hinnastrateegia.

Kui palju tasu Airbnb võtab?

Enamik majutajaid maksab fikseeritud teenustasu, mille suurus on 3% broneeringu vahesummast. Vahesumma on sinu öö hind ja kõik valikulised tasud, mida sa külalistelt võtad, nt koristustasu, kuid see ei sisalda Airbnb tasusid ega makse. Külalised maksavad teenustasu, mille suurus on tavaliselt 14% broneeringu vahesummast.

Seega, kui küsid 3 öö pikkuse majutuse eest 100 USA dollarit öö kohta ja 60 USA dollarit koristustasu, on sinu broneeringu vahesumma 360 USA dollarit. Majutaja teenustasu, mis on üldjuhul 3% sinu broneeringu vahesummast (10,80 USA dollarit), arvatakse sinu tulust maha ja külalised maksavad 14% (50,40 USA dollarit) teenustasu, mis sisaldub nende poolt makstavas koguhinnas. Selles näites:

 • teeniksid sina 349,20 USA dollarit ning
 • külaline maksaks 410,40 USA dollarit

Airbnb teenustasud on mõistlikud ja me ei võta tasu maksete töötlemise eest. Sellega jätame majutajatele suurema osa nende tulust.

Enamik majutajaid maksab oma broneeringu vahesummalt fikseeritud 3% suurust teenustasu.

Miks võtab Airbnb teenustasusid?

Teenustasud aitavad Airbnb-l ladusalt tegutseda ja katavad nende toodete ja teenustega kaasnevaid kulusid, mis aitavad sul oma majutuskohta jagada, sealhulgas:

 • ööpäevaringne klienditugi;
 • turundus külalistele Google'i ja sotsiaalmeedia kaudu ning mujal;
 • kaitse sulle ja sinu majutuskohale;
 • majutajatele mõeldud õppematerjalid.

Lisateabe saamiseks teenustasude kohta vaata ülaltoodud videot.

Kas külalised on nendest teenustasudest teadlikud?

Jah. Teenustasud, koristustasud ning tasud lisakülaliste ja lemmikloomade eest kuvatakse külalistele koos võimalike kohalike maksude ja nende poolt maksmisele kuuluva kogusummaga.
Teades oma täielikku hinnajaotust, suudan hoida oma koguhinda konkurentsivõimelisena. Selle tulemuseks on õnnelikumad külalised ja paremad hinnangud.
Oliver,
Brooklyn, New York

Kust ma teada saan, kui palju külalised maksavad?

Kui broneering on kinnitatud, sisaldab sinu majutaja broneeringu andmetes ja broneeringut kinnitavas e-kirjas toodud hinnajaotus kõiki kohaldatud teenustasusid, nii et näed selgelt järgmist.

 • Airbnb võetud teenustasud ja maksud
 • Kõik sinu poolt võetud lisatasud (nt koristustasu)
 • Külalise poolt maksmisele kuuluv koguhind
 • Sinu väljamakse summa

See tähendab, et enam ei pea sa külalistele vastates või broneeringut muutes koguhinda taga otsima. Kui tead, kui palju külalised maksavad, on sul oma hinnastrateegiat, tagasimakseid, tühistamisi ja broneeringutaotlusi lihtsam hallata.

Kui kerid broneeringu üksikasjade ekraani ülaosast allapoole, leiad külalise makse ja oma väljamakse.

Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

Luubi all

 • Enamik majutajaid maksab teenustasu, mille suurus on 3% broneeringu vahesummast

 • Külalised maksavad teenustasu, mille suurus on tavaliselt 14% broneeringu vahesummast

 • Need tasud aitavad Airbnb-l majutajaid toetada ja oma tegevust käigus hoida

Airbnb
16. nov 2020
Kas sellest oli abi?