Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Uus ja täiustatud „AirCover majutajatele“

  Kaitse pealaest jalatallani. Alati olemas ja alati tasuta. Ainult Airbnb-s.
  Autor Airbnb, kuupäev 11. mai 2022
  3 min lugemist
  Uuendatud 17. nov 2022

  „AirCover majutajatele“ pakub pealaest jalatallani kaitset iga kord, kui oma Airbnb-s majutad. See sisaldab nüüd veelgi suuremat kaitset, sealhulgas külalise isikutuvastust, broneeringu eelkontrolli, 3 miljoni USA dollari suurust kahjukaitset, kaitset sinu väärisesemetele ning sinu majutuskoha juurde pargitud autodele ja paatidele.

  Külalise isiku tuvastamine

  Meie kogukonna usaldus põhineb teadmisel, et majutajad ja külalised on tõepoolest need, kes nad väidavad end olevat. Laiendame isiku tuvastamist kõigile broneerivatele külalistele, kes reisivad Airbnb 35 kõige populaarsemasse riiki ja piirkonda, mis moodustab 90% kõigist broneeringutest. 2023. aasta alguses laiendame isikutuvastust kogu maailmale ja siis hõlmab see kõiki meie platvormil tehtud broneeringuid.

  Jätkame kõigi USA külaliste taustakontrolliga enne esimest peatumist ja kontrollime, kas broneerivad külalised on kantud teatud jälgimis- või sanktsioneeritavate isikute nimekirjadesse.

  Osana külalise isikusamasuse laiendatud kinnitamisest tegime mõned muudatused ka kiirbroneeringutele kehtivates nõuetes. Lisateave

  Lisateave külalise isikusamasuse kinnitamisest

  Broneeringute sõelumise tehnoloogia

  Käivitame Ameerika Ühendriikides ja Kanadas broneeringute patenteeritud sõelumistehnoloogia, mis aitab vähendada häirivaid pidusid ja varakahju tekkimise võimalusi. Katsetasime broneeringute eelkontrolli Austraalias ja leidsime, et loata pidude arv kahanes katseperioodil hinnanguliselt 35%.

  Meie sõelumistehnoloogia analüüsib kõikide broneeringute puhul üle saja teguri ja blokeerib teatud broneeringud, et vähendada häirivate pidude ja varalise kahju võimalusi. Ülemaailmselt plaanime hakata eelkontrolli kasutama 2023. aasta alguses.

  Lisateave broneeringute sõelumise tehnoloogia kohta

  Suurem kahjukaitse

  Airbnb on üle kümne aasta pakkunud majutajatele valdkonna parimat kahjukaitset. Täna lisame majutajate AirCoverile järgmised kaitsemeetmed.

  • 3 miljoni USA dollari suurune kahjukaitse: kolmekordistame kahjukaitset 1 miljonilt USA dollarilt 3 miljoni USA dollarini, mis hõlmab nii sinu kodu kui ka selle sisu.
  • Kunsti- ja väärisesemete kaitse: kaitseme senisest rohkem kujutavat kunsti, ehteid ja kollektsioneeritavaid esemeid, mida saab kahjustumise korral parandada või hinnangulise väärtuse eest asendada.
  • Sõiduki ja paadi kaitse: pakume kahjukaitset autodele, paatidele ja muudele veesõidukitele, mida pargid või hoiad oma majutuskoha juures.

  Uus kaitse täiendab programmi „AirCover majutajatele“ seniseid võimalusi.

  • Ööpäevaringne ohutusliin: kui sa ei tunne end turvaliselt, pakub meie rakendus vaid ühe puudutusega ööpäevaringset juurdepääsu eriväljaõppega ohutusspetsialistile.
  • Lemmikloomade tekitatud kahju kaitse: maksame kinni neljajalgsete külaliste tekitatud kahju.
  • Sügavpuhastuse hüvitis: hüvitame pärast külalise lahkumist vajalikud lisakoristusteenused, nt professionaalse vaibapuhastuse.
  • Saamata jäänud tulu kaitse: hüvitame sulle saamata jäänud tulu juhul, kui tühistad kinnitatud Airbnb broneeringud külalise tekitatud kahju tõttu.
  Lisateave majutaja kahjukaitse kohta

  Lihtsustatud hüvitamine

  Ütlesite meile, et hüvitamisprotsess on liiga keeruline. Majutajatelt saadud tagasiside põhjal lihtsustasime hüvitamise protsessi.

  Kui külaline kahjustab su majutuskohta või asju, saad lahenduskeskuses esitada hüvitustaotluse vaid mõne sammuga ja seejärel jälgida protsessi alates taotluse esitamisest kuni väljamakse tegemiseni. Sinu taotlus saadetakse esmalt külalisele. Kui külaline ei vasta või ei maksa 24 tunni jooksul, saad pöörduda probleemi lahendamiseks klienditeeninduse poole.

  Hüvitame külalise tekitatud kahju tavaliselt kahe nädala jooksul. Supermajutajaid teenindame eelisjärjekorras ja nad saavad ka oma hüvitise rutem kätte.

  1 miljoni USA dollari suurune majutaja vastutuskindlustus

  Majutaja vastutuskindlustus, mis on osa majutajate AirCoverist, kaitseb sind juhul, kui külaline saab su majutuskohas viibides viga või tema vara saab kahjustada või varastatakse. See programm kaitseb ka sinu abilisi nagu kaasmajutajad ja koristajad, kes aitavad sul majutust pakkuda.

  Majutaja vastutuskindlustus kaitseb sind juhul, kui sind mõistetakse järgmiste olukordade tekkimise eest õiguslikult vastutavaks:

  • külalise (või kellegi teise) kehavigastus;
  • külalise (või kellegi teise) vara kahjustus või vargus;
  • külalise (või kellegi teise) poolt ühiskasutatavatele aladele, nt hoone fuajeele, ja naabruskonnas asuvale kinnisvarale tekitatud kahju.

  Nõude esitamiseks täida lihtsalt vastutuskindlustuse registreerimisvorm. Edastame sinu teabe oma usaldusväärsele tsiviilvastutuskindlustuse pakkujale, kes määrab sinu nõuet menetlema oma kahjukäsitleja. Kindlustusandja lahendab sinu nõude poliisi tingimuste alusel.

  Kui korraldad elamusi, oled kaitstud meie elamuse vastutuskindlustusega.

  Lisateave majutaja vastutuskindlustuse kohta

  „AirCover majutajatele“ täiendused sündisid tänu majutajatelt saadud tagasisidele ning sellepärast palume sul ka edaspidi meiega oma mõtteid jagada.

  Tutvu Airbnb 2022. aasta talvise uuendusega

  „AirCover majutajatele“, majutaja kahjukaitse, majutaja vastutuskindlustus ja elamuste vastutuskindlustus ei hõlma majutajaid, kes pakuvad majutust või elamusi Jaapanis, kus kehtivad Jaapani majutaja kindlustus ja Jaapani elamuse korraldaja kindlustus, ega majutajaid, kes pakuvad majutust Airbnb Travel LLC kaudu. Mandri-Hiinas majutust või elamusi pakkunutele kehtib Hiina majutajate kindlustusprogramm. Majutaja kahjukaitse ei ole seotud majutaja vastutuskindlustusega. Pea meeles, et kehtivad ka teised tingimused ja välistused.

  Kui pakud majutust Ühendkuningriigis, tagab Zurich Insurance PLC majutaja vastutuskindlustuse ning selle korraldab ja sõlmib Ühendkuningriigi majutajate nimel lisatasuta Airbnb U.K. Services Limited, kes on Aon U.K. Limited määratud esindaja, kellele on tegevusloa andnud ja kelle üle teostab järelevalvet Ühendkuningriigi finantsinspektsioon. Aoni registrinumber Ühendkuningriigi finantsinspektsioonis on 310451. Seda saab kontrollida finantsteenuste registrist või helistades numbril +44 0800 111 6768. Ettevõtte Airbnb U.K. Services Limited vahendatavad kindlustustooted kuuluvad reguleeritud toodete hulka. FPAPC374TP

  Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

  Airbnb
  11. mai 2022
  Kas sellest oli abi?