AirCover majutajatele
AirCover majutajatele
AirCover majutajatele
AirCover majutajatele
AirCover majutajatele
AirCover majutajatele

Kaitse pealaest jalatallani. Alati olemas, alati tasuta. Ainult Airbnb-s.

Ühe miljoni USA dollari suurune vastutuskindlustus

Oled kaitstud isegi juhul, kui su külaline saab sinu juures viibides viga.

Ühe miljoni USA dollari suurune kahjukaitse

Me katame külaliste poolt sinu majutuskohale ja varale, sealhulgas väärisesemetele tekitatud kahjud.

Lemmikloomakahjustuste kaitse

Muretsemiseks pole põhjust: neljajalgsete külaliste tekitatud ootamatud kahjud on kaetud.

Sügavpuhastuskulude kaitse

Hüvitame sulle ootamatud koristuskulud.

Saamata jäänud sissetuleku kaitse

Airbnb hüvitab saamata jäänud tulu juhul, kui tühistad kinnitatud broneeringud kahjustuste tõttu.

Nõude esitamiseks on aega 14 päeva

Kahjunõude esitamiseks on aega 14 päeva, isegi kui sinu majutuskoht on sel ajal järjest broneeritud.

Kiire hüvitamine

Külaliste tekitatud kahju hüvitatakse kiiresti: tavaliselt kahe nädala jooksul.

Kiirem teenindus Supermajutajatele

Supermajutajad saavad kasutada spetsiaalset tugiliini, kus nende muredega tegeletakse eelisjärjekorras.

AirCoveri saad ainult Airbnb-lt

AirbnbKonkurendid
Ühe miljoni USA dollari suurune vastutuskindlustus
Ühe miljoni USA dollari suurune kahjukaitse
Lemmikloomakahjustuste kaitse
Sügavpuhastuskulude kaitse
Saamata jäänud sissetuleku kaitse
Nõude esitamiseks on aega 14 päeva
Hüvitised makstakse välja kiiremini
Kiirem teenindus Supermajutajatele
Programmi „AirCover majutajatele“ kõik eelised võrreldes peamiste konkurentide tasuta pakkumistega 2021. aasta novembri seisuga.
Airbnb kaudu majutust pakkudes oled alati kaitstud.

Vastused sinu küsimustele

Ei leia, mida otsid? Külasta abikeskust.
Lisateavet programmi „AirCover majutajatele“, selle pakutavate võimaluste ja kehtivate tingimuste kohta leiad .

Tule ja proovi Airbnb-s majutada

Liitu meiega. Aitame sind igal sammul.