2022. aasta uuendus

Võitleme diskrimineerimise vastu ja suurendame kaasatust

Projekt „Lighthouse“

2020. aastal käivitatud projekt „Lighthouse“ paljastab ja käsitleb tumeda nahavärviga inimeste poolt Airbnb-s kogetud ebavõrdsust. Töötasime algatuse välja koostöös organisatsiooniga Color Of Change ning mitmete kodanikuõiguse- ja privaatsust kaitsvate organisatsioonide juhendamisel. Lisateave
Kasutame tegelikke andmeid
Uurime, kuidas külalised ja majutajad meie platvormi kasutavad. Statistiline analüüs aitab leida võimalusi võrdsemate kogemuste loomiseks kogukonnas.
Kaitseme privaatsust
Analüüsime trendiandmeid hulgiti ega seosta rassitaju andmeid konkreetsete inimeste või kontodega.
Parandame pidevalt kasutuskogemust
Meie meeskond jätkab võimaluste otsimist, et muuta Airbnb õiglasemaks, võrdsemaks ja kaasavamaks.

Tehtud muudatused

Külalise profiilifoto eemaldamine enne broneeringu kinnitamist
2018. aastal tegime muudatuse, mille tulemusel nägid majutajad külalise fotot alles pärast broneeringutaotluse kinnitamist. Analüüs näitas, et see muudatus suurendas pisut kinnitatud broneeringute määra – mis näitab Ameerika Ühendriikides elavate eri rassirühmadest külaliste edukust majutuskoha broneerimisel Airbnb-s – külaliste puhul, keda peetakse mustanahalisteks.
Hinnangute andmine rohkematele külalistele
Hinnangutega külaliste kinnitatud broneeringute määr on kõrgem. Analüüs näitas samuti, et mustanahalisteks või latiinodeks/hispaanlasteks peetavad külalised saavad vähem hinnanguid kui valgeteks või aasialasteks peetavad külalised. Viime sisse muudatused, mis muudavad hinnangu saamise lihtsamaks kõigile reisivatele külalistele.
Kiirbroneeringu tingimustele vastavate inimeste arvu suurendamine
Kiirbroneering võimaldab külalisel broneerida majutuskoht ilma majutaja kinnituseta. See on tõhus vahend diskrimineerimise vähendamiseks, sest soodustab objektiivsemaid broneeringuid. Viisime sisse muudatused, mis teevad kiirbroneeringu kasutamise lihtsamaks 5 miljonile inimesele.
Kaasavama reisikogukonna kujundamine
Reisimine väljaspool traditsioonilisi turismikeskusi võib pakkuda uusi majanduslikke võimalusi kogukondadele, kes pole varem turismist kasu saanud. Uuel aastal jätkame oma ülemaailmsete programmide nagu Airbnb ettevõtlusakadeemia arendamist ja laiendamist, et võimaldada laiemat juurdepääsu Airbnb-s majutamise eelistele. Laiendame tulevikus programme, mis aitavad värvata majutajateks rohkem eri nahavärviga inimesi.
Majutajatele pakutava koolituse laiendamine
Meie majutajate kogukonnal on õiglase ja külalislahke majutuskogemuse loomisel tähtis roll. Avaldasime sel aastal kaasava majutamise juhendi, mis sisaldab õpetlikke artikleid ja videoid, et aidata majutajatel vastu võtta erinevast soost ja erinevate võimete ning taustaga inimesi – eriti ajalooliselt marginaliseeritud kogukondadest. Kaasatuse soodustamiseks pakume tulevikus veel harivaid programme ja tootefunktsioone.
Broneeringute tagasilükkamiste kontroll erapooliku suhtumise elimineerimiseks
Teame, et on õigustatud põhjuseid, miks broneering ei pruugi olla võimalik: majutaja kalender võib olla muutunud või külalisel tekib erisoov – nt soov saabuda lubatust varem või võtta kaasa lisakülalisi – millega majutajal pole võimalik nõustuda. Laiendame oma võimekust analüüsida broneeringute tagasilükkamisi, et täiustada oma põhimõtteid ja tooteid ning võidelda diskrimineerimise vastu.
Parem ümberbroneerimise kogemus
Meie 2016. aastal kasutusele võetud avatud uste põhimõtte kohaselt aitame alanud või algava broneeringuga külalistel, kes teatavad diskrimineerimisest, leida endale uus majutuskoht. Avasime hiljuti ööpäevaringse ohutusliini, mis lihtsustab reisil viibivatel külalistel kiireloomulise abi saamist, sh juurdepääsu ümberbroneerimise abile.
Hoolitseme jätkuvalt oma liikumispuudega külaliste eest
Meie ligipääsu hõlbustavate omaduste otsingufiltrid muudavad külalistele lihtsamaks leida ja broneerida oma vajadustele vastavaid majutuskohti. Vaatame ligipääsetavuse kontrolli käigus kõik majutajate esitatud ligipääsu hõlbustavad omadused tähelepanelikult üle. Meie 2022. aasta novembris kasutusele võetud kohandatud majutuskohtade kategoorias leidub sadu ratastoolisõbralikke majutuskohti, mille astmevaba tee majutuskohta, magamistuppa ja vannituppa ning vähemalt üks ligipääsetavu hõlbustav omadus vannitoas on meie poolt kinnitatud. Kohandatud majutuskohad läbivad funktsioonide ja mõõtude kinnitamiseks isegi 3D-skanni.

Airbnb kogukonna lubadus

Alates 2016. aastast oleme palunud kõigil Airbnb kasutajatel nõustuda Airbnb kogukonna lubadusega ja kohelda teisi inimesi austusega, hukkamõistuta ja eelarvamustevabalt. Kõik, kes sellega ei nõustu, eemaldatakse meie platvormilt. 2022. aasta seisuga oleme eemaldanud 2,5 miljonit inimest.

Loe aruande täisteksti

Airbnb kuue aasta pikkune töö diskrimineerimise vastu võitlemiseks ja kaasatuse suurendamiseks hõlmab projekt Lighthouse'i leide, meie täielikku andmekogu ja edusamme, mida oleme 2016. aastast alates teinud.
Vaata aruannet

Tutvu meie partneritega

Alates 2016. aastast oleme konsulteerinud ja teinud koostööd juhtivate kodanikuõiguste gruppide, rassiekspertide ja privaatsuse kaitse organisatsioonidega.