See sisu pole sinu valitud keeles saadaval, seepärast tegime selle praegu lähimas olemasolevas keeles kättesaadavaks.

Uus viis diskrimineerimise vastu võitlemiseks Airbnb-s

Tutvustame projekti „Lighthouse“, mis on mõeldud diskrimineerimise tuvastamiseks, mõõtmiseks ja kaotamiseks.
Autor Airbnb, kuupäev 15. juuni 2020
7 min lugemist
Uuendatud 13. dets 2022

Luubi all

  • Projekt „Lighthouse“ aitab märgata, millal ja kuidas rassiline diskrimineerimine Airbnb-s toimub

  • Töötame käsikäes kodanikuühiskonna eest seisvate rühmitustega, et mainitud olulised sammud saaksid tehtud läbimõeldult

  • Kasutajate privaatsuse tagamiseks teeme koostööd ka juhtivate andmekaitseorganisatsioonidega

Toimetaja märkus: avaldasime 2022. aasta detsembri uuenduse, milles kirjeldame üksikasjalikult projekti Lighthouse esialgseid tulemusi, samuti täiendavat tööd, mida teeme diskrimineerimise vastu võitlemiseks. Vaata üksikasju.

Meie eesmärk on alati olnud luua maailm, kus kõik saavad end igal pool koduselt tunda. Rassism, vihkamine ja diskrimineerimine on vastuolus kõigega, millesse me ettevõtte ja ülemaailmse kogukonnana usume. Alates 2016. aastast oleme Airbnb-st eemaldanud 1,3 miljonit inimest, kuna nad kohtlesid teisi hinnangute ja eelarvamustega, kuid teha on veel palju.

Üks oluline samm meie jätkuvas võitluses diskrimineerimise vastu on mõista, millal ja kuidas see juhtub. Seetõttu soovime sulle tutvustada projekti Lighthouse, mis on Ameerika Ühendriikides käivitatav teedrajav algatus Airbnb kaudu broneerimisel või majutamisel ilmneva diskrimineerimise tuvastamiseks, mõõtmiseks ja kaotamiseks.

Sul on arvatavasti küsimusi projekti Lighthouse ja selle kohta, mida see sulle kaasa toob. Püüame neile siin vastata.

Kuidas projekt „Lighthouse“ toimib?
Diskrimineerimine põhineb tajutaval teabel. Airbnb kasutajad tajuvad teiste kasutajate rassi eesnime ja profiilifoto põhjal. Käivitame koos kodanikuühiskonna organisatsioonidega Color Of Change ja Upturn uuringu, et mõista, millal ja kus rassiline diskrimineerimine meie platvormil toimub ning kuivõrd tõhusalt praegused põhimõtted seda takistavad.

Kuidas Airbnb projekti „Lighthouse“ arendas?
Töötasime projekti „Lighthouse“ välja koos juhtivate kodanikuõiguste ja andmekaitse organisatsioonidega nagu Asian Americans Advancing Justice – AAJC, Center for Democracy & Technology, Color Of Change, The Leadership Conference on Civil & Human Rights, LULAC, NAACP, National Action Network, ja Upturn, et tagada läbimõeldud ja kõigi osalejate eraelu puutumatust austav lähenemine teemale.

Kes saavad uuringus osaleda?
Praegu hõlmab projekt üksnes Ameerika Ühendriikides asuvaid majutajaid ja külalisi.

Millal projekt „Lighthouse“ käivitub?
Alustame uurimistööga septembris ning kõigil sihtgrupi majutajatel ja külalistel on võimalus osalemisest loobuda. Oleme alates 30. juunist jaganud üksikasju protsessi toimimisest ja osalusest loobumisest, kusjuures kõigile osalejatele jäetakse loobumiseks vähemalt 30 päeva.

Kuidas soovib Airbnb minu teavet kasutada?
See projekt mõõdab tajumisel põhinevat diskrimineerimist. Inimesed tajuvad isiku rassilist kuuluvust sageli tema nime ja välimuse põhjal. Nende tajude uurimiseks näitame Airbnb profiilifotosid ja nendega seotud eesnimesid sõltumatule partnerile, kes ei kuulu Airbnb-sse. Meie koostööpartner tegutseb range konfidentsiaalsuslepingu alusel, mis keelab tal seda teavet teistega jagada.

Meie koostööpartner vaatab fotosid ja eesnimesid ning avaldab selle põhjal arvamust isikute tajutavast rassist. Neid arvamusi jagatakse üksnes spetsiaalse Airbnb diskrimineerimisvastase meeskonnaga. Enne tagasiside jagamist eemaldatakse sealt kogu teave, mis seob isiku tajutava rassi tema kontoga, sh foto, eesnimi ja muud üksikasjad, mis võimaldavad andmeid konkreetse Airbnb kontoga siduda. Airbnb ei seo tajutavat rassi konkreetsete kontodega ega sihi selle teabe alusel reklaami.

Kasutame koostööpartneri arusaamu mh selleks, et näha, kas teatud rassi esindajana tajutavate isikute broneeringuid lükatakse tagasi teistest sagedamini, mis aitab luua diskrimineerimist kõrvaldavaid uusi funktsioone ja põhimõtteid. Privaatsust arvestava läbimõeldud lähenemise tagamiseks teeme koostööd kodanikuõigusi ja isikuandmeid kaitsvate organisatsioonidega.

Kas Airbnb hakkab kasutama algoritmi, näotuvastust või masinõpet?
Ei. Usume, et parim viis tajutava rassilist kuuluvust puudutava teabe määramiseks on kasutada inimtaju, mitte masinõpet. Algoritmide, näotuvastuse või masinõppe kasutamine sedavõrd tundliku teabe nagu rassi käsitlemiseks eeldab hoolikat kaalumist ja kodanikuõiguste- ja andmekaitseorganisatsioonide kaasamist. Kui peaksime seda kaaluma, paluksime lisaks sinu teavitamisele eelnevalt juhiseid ja tuge ka sellistelt organisatsioonidelt.

Näitame profiilifotosid alles pärast broneeringu kinnitamist. Miks soovite kasutada uurimistööks profiilifotosid?
Kuigi profiilifotod on broneerimisprotsessi alguses eemaldatud, soovime mõista, kuidas võivad profiilifotod mõjutada platvormi kasutajate muud suhtlust, nagu näiteks tühistamisi või hinnanguid.

Kuidas Airbnb minu privaatsust kaitseb?
Enne kui me tajutavat rassilist kuuluvust puudutavat teavet analüüsime, eraldame teabe sinu profiilist, mis tähendab, et seda pole võimalik ühegi konkreetse Airbnb kontoga seostada. Me ei kasuta seda teavet, et muuta kellegi isiklikku kogemust Airbnb majutaja või külalisena. Kasutame seda üksnes diskrimineerimise vähendamiseks ja mitte kunagi turunduse või reklaami eesmärkidel. Analüüsime laiemaid käitumismustreid.

Miks toob Airbnb projekti „Lighthouse“ välja just nüüd?
Oleme töötanud projektiga ligi kaks aastat ja plaanisime käivitada algatuse 2020. aasta lõpupoole. Aga hiljutised sündmused USA-s sundisid meid kiiremini tegutsema. Kuigi Airbnb juba tegeleb individuaalsete kasutajate teavitatud diskrimineerimise juhtumite uurimisega, ei ole meil hetkel võimalik mõõta Airbnb-s esinevaid laiemaid diskriminiseerimisega seotud suundumusi ja mustreid. Mainitud eraldiseisvad diskrimineerimise juhtumid võivad näidata laiema süsteemse probleemi olemasolu ja soovime võidelda mõlema vastu.

Mis juhtub, kui Airbnb avastab ebavõrdsuse?
Projekt Lighthouse on üks osa meie käimasolevast tööst diskrimineerimise ennetamisel ja sellele reageerimisel Airbnb-s. Kõiki tulemusi kasutatakse selleks, et töötada välja uusi funktsioone ja tingimusi, mis tagavad õiglasema kasutuskogemuse meie platvormil ja täidavad meie püsivat eesmärki suurendada ühtekuuluvust.

Esineb ka muud liiki diskrimineerimist. Miks keskendub Airbnb rassilisele diskrimineerimisele?
Oleme vastu igat liiki diskrimineerimisele – mitte ainult rassilisele diskrimineerimisele ega ka ainult ühe konkreetse kogukonna diskrimineerimisele. Oleme pühendunud sellele, et hoida ära diskrimineerimist rassi, nahavärvi, rahvuse, vanuse, soo, identiteedi, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, puude ja perekonnaseisu alusel – see probleem mõjutab majutajaid ja külalisi kogu maailmas. See on üks osa ulatuslikust tegevusest.

Kuidas loobuda projektis Lighthouse osalemisest?
Saad oma loobumisotsust igal ajal muuta privaatsus- ja jagamisseadetes – ja kui loobud, ei koguta sinu teavet sellest hetkest alates projekti Lighthouse jaoks. Kuid pea meeles, et kui lubad sellesse projekti oma teavet lisada, aitad meil luua uue kriteeriumi Airbnb-s diskrimineerimise avastamiseks ja mõõtmiseks ning selle vastu võitlemiseks. Enne tajutavate rassilist päritolu käsitlevate andmete analüüsimist eraldatakse kogu teave sinu profiilist, mis tähendab, et see ei ole seotud sinu konkreetse Airbnb kontoga.

Mida teeb Airbnb, et aidata teistel ettevõtetel diskrimineerimise vastu võidelda?
Tehnoloogiaettevõtetel on väga suur vastutus pakkuda kõigile võrdset kogemust. Soovime, et projekt Lighthouse avaldaks mõju ka väljaspool Airbnb-d, mistõttu jagame selle aluseks olevat meetodit avalikult kättesaadavas tehnilises dokumendis. Loodame, et dokument on teistele ettevõtetele eeskujuks ja et see võib olla aluseks edasistele uuendustele, millega mõõdetakse üksnes diskrimineerimist ja samal ajal tagatakse kasutajate eraelu puutumatus.

Mida on Airbnb seni diskrimineerimise kaotamiseks teinud?
Oleme viimase paari aasta jooksul teinud Airbnb-s mitmeid muudatusi, et võidelda diskrimineerimise vastu, sealhulgas järgmist.

  • Meie mittediskrimineerimise põhimõte: kõik Airbnb kasutajad peavad nõustuma meie kogukonna lubaduse ja mittediskrimineerimise põhimõttega. Kui kogesid diskrimineerivat suhtumist, uurime probleemi, rakendame meetmeid ja vajadusel aitame sul leida teise majutuskoha.
  • Profiilifoto kaitse: meil kõigil on eelarvamusi. Aga ettevõtted nagu Airbnb saavad luua tööriistu, mis aitavad inimestel eelarvamustel põhinevat otsustamist vältida. Seetõttu näevad majutajad külalise profiilifotot alles pärast broneeringu kinnitamist. See aitab teha objektiivsemaid otsuseid.
  • Objektiivsed broneeringud: kiirbroneering võimaldab kohe broneerida. See muudab protsessi majutajale lihtsaks ja külalise suhtes objektiivseks. Kiirbroneerimise võimalusega kuulutusi on miljoneid ja neid tuleb pidevalt juurde.
  • Diskrimineerimisvastane meeskond: Airbnb-s töötavad spetsialistid, kes tegelevad muudatustega, mis aitavad platvormil diskrimineerimist ennetada ja selle vastu võidelda, sealhulgas selliste algatuste väljatöötamisega nagu projekt „Lighthouse“ ja profiilifoto kaitse.

Projekt „Lighthouse“ ei suuda teha üksinda lõppu diskrimineerimisele meie platvormil, kuid on oluline samm, mis aitab tuvastada muidu märkamatuks jäävat diskrimineerimist. See on vaid üks paljudest algatustest, mille kallal töötame, et muuta Airbnb-d õiglasemaks platvormiks.

Aitäh, et oled meie kogukonna liige ja aitad luua maailma, kus kõik saavad end igal pool koduselt tunda.

Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

Luubi all

  • Projekt „Lighthouse“ aitab märgata, millal ja kuidas rassiline diskrimineerimine Airbnb-s toimub

  • Töötame käsikäes kodanikuühiskonna eest seisvate rühmitustega, et mainitud olulised sammud saaksid tehtud läbimõeldult

  • Kasutajate privaatsuse tagamiseks teeme koostööd ka juhtivate andmekaitseorganisatsioonidega

Airbnb
15. juuni 2020
Kas sellest oli abi?