Paku Airbnb-s oma kodu majutuseks
Saa majutajate kireva kogukonna liikmeks, loo inimeste jaoks unustamatuid elamusi ning teeni raha asjade jaoks, mida sa armastad.
Darrel
Pakub Atlantas majutuseks väikemaja
Vaata väikemaju
Candida ja Jeff
Pakuvad Joshua Trees majutuseks maja
Vaata maju
Ryo
Pakub Komatsus talumajutust
Vaata talumajutusi
Sophie
Pakub Pariisis majutuseks lofti
Vaata lofte
Nancy
Pakub San Franciscos majutuseks eraldi tuba
Vaata eraldi tube
Inimesed broneerivad igasuguseid majutuskohti alates lossidest kuni tavaliste korteriteni
Ohutus on meile väga tähtis
Majutaja kindlustus ja kaitse
Sinu kui majutaja kaitseks harvaesinevate õnnetuste eest on iga sulle Airbnb kaudu tehtud broneering kaetud varakahjukindlustusega summas kuni 1 miljon USA dollarit ja vastutuskindlustusega summas kuni 1 miljon USA dollarit.
COVID-19 ohutusjuhised ja tugi
Oleme meie kasutajate tervise kaitseks töötanud koostöös asjatundjatega välja kõigile kehtivad ohutusnõuded ja majutajatele koristusmeetodi.
Nõuded kõigile külalistele
Majutajate kindlustunde huvides võimaldame majutajatel näha, kes neile broneeringuid teevad, ja lugeda enne broneeringu kinnitamist broneerivate külaliste arvustusi. Meie uus külaliste käitumisjuhend määrab kindlaks rangemad käitumisnõuded.
Alustuseks räägi meile oma majutuskohast
Aitame hea meelega
Ööpäevaringne klienditugi
Meie globaalne meeskond toetab telefoni, e-posti ja veebivestluse teel sind igasugustes küsimustes alates kuulutuse loomisest kuni probleemideni külalistega.
Sind toetavad abivahendid
Meie pakutavate vahenditega on sul lihtne määrata õigeid hindu, hallata broneeringuid, suhelda külalistega, saada makseid, jälgida tulusid jne.
Sinu jaoks välja valitud teadmised
Me tutvustame kohalikke reisitrende ja jagame soovitusi selle kohta, kuidas saada külalistelt häid arvustusi ja oma majutustegevust edendada.
Haridus ja koolitus
Ressursikeskusest leiad juhendeid, veebiseminaridel saad selgeks majutamise põhitõed ning kogukonnakeskuses saad suhelda teiste majutajatega.
Kas oled majutamiseks valmis?
Loo kuulutus, mis on täpselt sinu kui majutaja nägu. Me jagame sulle nõuandeid, kuidas seda särama panna. Hakka kohe pihta. Lõpetada võid siis, kui ise tahad.