AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Kaitse pealaest jalatallani. Tasuta kõikidele majutajatele. Ainult Airbnb-s.

Ühe miljoni USA dollari suurune vastutuskindlustus

Oled kaitstud isegi juhul, kui su külaline saab sinu juures viibides viga.

Ühe miljoni USA dollari suurune kahjukaitse

Me katame külaliste poolt sinu majutuskohale ja varale, sealhulgas väärisesemetele tekitatud kahjud.

Lemmikloomakahjustuste kaitse

Muretsemiseks pole põhjust: neljajalgsete külaliste tekitatud ootamatud kahjud on kaetud.

Sügavpuhastuskulude kaitse

Hüvitame sulle ootamatud koristuskulud.

Saamata jäänud sissetuleku kaitse

Airbnb hüvitab saamata jäänud tulu juhul, kui tühistad kinnitatud broneeringud kahjustuste tõttu.

Nõude esitamiseks on aega 14 päeva

Kahjunõude esitamiseks on aega 14 päeva, isegi kui sinu majutuskoht on sel ajal järjest broneeritud.

Hüvitised makstakse välja kiiremini

Külaliste tekitatud kahjud hüvitatakse kiiremini (keskmiselt üheksa päeva jooksul).

Kiirem teenindus Supermajutajatele

Supermajutajad saavad kasutada spetsiaalset tugiliini, kus nende muredega tegeletakse eelisjärjekorras.

AirCoveri saad ainult Airbnb-lt

AirbnbKonkurendid
Ühe miljoni USA dollari suurune vastutuskindlustus
Ühe miljoni USA dollari suurune kahjukaitse
Lemmikloomakahjustuste kaitse
Sügavpuhastuskulude kaitse
Saamata jäänud sissetuleku kaitse
Nõude esitamiseks on aega 14 päeva
Hüvitised makstakse välja kiiremini
Kiirem teenindus Supermajutajatele
AirCoveri eelised võrreldes meie suuremate konkurentide analoogsete tasuta toodetega.
Alati olemas ja alati tasuta, kui pakud majutust või korraldad elamusi.

Vastused sinu küsimustele

Ei leia, mida otsid? Külasta abikeskust.
Lisateavet AirCoveri, selle pakutavate võimaluste ja kehtivate tingimuste kohta leiad .

Tule ja proovi Airbnb-s majutada

Liitu meiega. Aitame sind igal sammul.