MAJUTAJA KAITSE

Airbnb majutaja garantii

Kui külaline kahjustab sinu majutuskohas peatumise ajal sinu majutuskohta ega maksa sulle hüvitist, võid olla kaitstud kuni ühe miljoni USA dollari suuruse varakahju kaitsega.

Kui külaline kahjustab sinu majutuskohas peatumise ajal sinu majutuskohta ega maksa sulle hüvitist, võid olla kaitstud kuni ühe miljoni USA dollari suuruse varakahju kaitsega.

Rakendub automaatselt majutajatele kogu maailmas*
Kaitseb majutajaid saabumisest lahkumiseni
Reisitööstuses ainulaadne

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, hosts of experiences, or hosts of adventures.

Mis on kaitstud?

Airbnb majutaja garantii võib kaitsta järgmiselt.

– Külaliste põhjustatud kahju sinu majutuskohale. – Külaliste põhjustatud kahju sinu asjadele. – Külalise teenistuslooma põhjustatud kahju.

Airbnb majutaja garantii ei kaitse järgmist.

– Sularaha ja väärtpaberite vargus (nt säästuvõlakirjad, aktsiatähed). – Tavalisest kulumisest tingitud kahju – Kehavigastus või varaline kahju külalistele või kolmandatele isikutele (see võib olla kaetud majutaja kindlustusega)

Majuta rahuliku südamega

Isiku tõendamine

Võid nõuda, et sinu külalised esitaksid enne broneerimise kinnitamist oma isikutunnistuse. Võib juhtuda, et külalised peavad Airbnb-le kinnitamiseks esitama oma isikuandmed, näiteks ametliku isikutunnistuse.

Turvaline suhtlus

Probleemi tekkimisel võimaldab meie turvaline sõnumsideplatvorm sul külalistega suhelda ja ise probleemi lahendada. Kui lahendust ei leita, on abiks majutaja garantii.

Ööpäevaringne tugi

Kui midagi juhtub sinu, sinu majutuskoha või külalistega, on meie ülemaailmne kogukonna tugimeeskond valmis.

Majutaja garantii aitas mul Airbnb-ga liitumise kasuks otsustada, sest kahjustuste või probleemide korral saan sellele tugineda.“
Majutaja garantii aitas mul Airbnb-ga liitumise kasuks otsustada, sest kahjustuste või probleemide korral saan sellele tugineda.“

Dennis, majutaja Londonis

Dennis, majutaja Londonis

Majutaja garantii aitas mul Airbnb-ga liitumise kasuks otsustada, sest kahjustuste või probleemide korral saan sellele tugineda.“
Majutaja garantii aitas mul Airbnb-ga liitumise kasuks otsustada, sest kahjustuste või probleemide korral saan sellele tugineda.“

Dennis, majutaja Londonis

Dennis, majutaja Londonis

Oleme pühendunud turvalise ja usaldusväärse kogukonna edendamisele üle kogu maailma.

Oleme pühendunud turvalise ja usaldusväärse kogukonna edendamisele üle kogu maailma.

Ohutusnõuanne: vaata üle külaliste profiilid

Kui soovid enne broneeringutaotluse kinnitamist külalise kohta rohkem teada, vaata tema profiili või loe varasemate majutajate hinnanguid. Majutajad ja külalised saavad üksteist hinnata alles pärast külalise lahkumist, nii et tagasiside põhineb tegelikel broneeringutel.

Ohutusnõuanne: vaata üle külaliste profiilid

Kui soovid enne broneeringutaotluse kinnitamist külalise kohta rohkem teada, vaata tema profiili või loe varasemate majutajate hinnanguid. Majutajad ja külalised saavad üksteist hinnata alles pärast külalise lahkumist, nii et tagasiside põhineb tegelikel broneeringutel.

Kuidas esitada tagasimaksetaotlust?

1. Kogu tõendeid kahjustuste kohta

See võib hõlmata fotosid, videoid, prognoose ja/või kviitungeid.

2. Võta oma külalisega lahenduskeskuse kaudu ühendust

Taotle hüvitist 14 päeva jooksul peale lahkumist või enne järgmise külalise saabumist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Tal on sinu päringule vastamiseks aega 72 tundi.

3. Saa hüvitist või kaasa Airbnb

Kui külaline ei soovi maksta kogusummat, võib sul Airbnb majutaja garantii alusel olla õigus saada hüvitist. Tugiteenuse spetsialist juhendab sind protsessi läbimisel.

Airbnb's Host Guarantee is subject to certain terms, conditions, and exclusions. Visit our Host Guarantee Terms and Conditions to learn more.

Airbnb’s Host Guarantee is not an insurance policy, and not all property damage caused by guests is within its terms. If you want more protection, you’re encouraged to purchase personal insurance that will cover property damage not protected by the Host Guarantee.

Vastused sinu küsimustele

Mis on Airbnb majutaja garantii?

Airbnb majutaja garantii tagab majutajale kahju hüvitamise kuni ühe miljoni dollari ulatuses neil harvadel juhtudel, kui külalise tekitatud kahju summa ületab tema antud tagatisraha või kui tagatisraha ei ole antud.

Majutaja garantii ei hõlma raha ja väärtpabereid, kollektsiooniesemeid, haruldasi kunstiteoseid, ehteid, lemmikloomi või isiklikku vastutust. Soovitame majutajatel oma majutuskohta välja üürides väärisesemed turvalisse kohta panna või mujale viia. Programm ei kata ka kulumisest tingitud varakahju. Lisateave

Mis on majutaja kindlustus?

Majutaja kindlustus pakub esmast vastutuskindlustust kuni ühe miljoni USA dollari ulatuses juhtumi kohta, kui kolmas osaline nõuab Airbnb reisiga seotud kehavigastuse või varalise kahju hüvitamist.

Selle kindlustuskaitse ülempiir on üks miljon USA dollarit majutuskoha asukoha kohta ning kehtida võivad mõned tingimused, piirangud ja välistused. Lisateave

Mis vahe on Airbnb majutaja garantiil 
ja majutaja kindlustusel?

Majutaja garantii ja majutaja kindlustus on kaks eraldi programmi, mida Airbnb pakub majutajatele abiks varalise kahju või kehavigastuste korral.

Majutaja garantii: Airbnb majutaja garantii kaitseb majutajaid nendel harvadel juhtudel, kui nende majutuskohas peatuv külaline kahjustab majutaja vara, üksust või majutuskohta. Majutaja garantii ei ole kindlustus ega asenda majutaja või üürniku kindlustust.

Majutaja kindlustus: majutaja kindlustus on kindlustus ja see kaitseb majutajaid kolmandate isikute nõuete korral kehavigastuste või varalise kahju eest. Majutaja kindlustus tagab kindlustuskaitse igale majutajale isegi siis, kui ta on endale juba ise kindlustuse võtnud, kuid toimib esmase kindlustuskattena ainult Airbnb reisidega seotud juhtumite korral. Lisateave

Kuidas saan taotleda hüvitamist majutaja garantii alusel?

Tihti lahendavad majutajad ja külalised probleemi ise meie lahenduskeskuses. Kui sa pole seda veel teinud, võta esmalt ühendust oma külalisega, teavita teda oma kaebusest ja esita meie lahenduskeskuses maksetaotlus.

Kui sa ei suuda ise koos külalisega lahendust leida, siis tutvu kõigepealt majutaja garantii tingimustega. Pane tähele, et päringud tuleb esitada kas 14 päeva jooksul pärast külalise lahkumist või enne järgmise külalise saabumist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Lisateave

Kuidas majaomaniku kindlustus Airbnb korral toimib?

Airbnb majutaja kindlustus toimib esmase kindlustusena ning pakub majutajatele ja vajaduse korral nende üürileandjatele vastutuskindlustust mõnede tingimuste, piirangute ja erandite alusel.

Kui sul on küsimusi selle kohta, kuidas see garantii mõjutab mis tahes majaomaniku või üürniku kindlustust, aruta kindlustuskaitset oma kindlustusandjaga. Mõned poliisid kaitsevad majaomanikke ja üürnikke külastaja vigastusi puudutavate kohtuvaidluste eest, teised mitte. Alati on hea mõte anda oma kindlustusandjale teada oma ruumide renditegevusest, kuigi Airbnb peatumiste ajal tekkiv vastutus peaks olema kaetud majutaja kindlustusega. Lisateave

Kas programmi „Open Homes“ puhul kehtib majutaja garantii?

Jah. Airbnb majutaja garantii pakub majutajale kuni ühe miljoni dollari suurust kaitset kindlustatud varale tekkinud kahju eest nendel harvadel juhtudel, kui külaliste tekitatud kahju ületab tagatisraha summa või kui tagatisraha puudub. Majutaja garantii kehtib kõigile Airbnb kaudu broneeritud peatumistele, sealhulgas Open Homesi peatumistele. Lisateave

Kas oled majutamiseks valmis?

Kas oled majutamiseks valmis?