Supermajutaja: külalislahkuse silmapaistvate eeskujude tunnustamine

Supermajutaja programm hindab ja premeerib Airbnb parimate hinnangutega ja kogenuimaid majutajaid.

Supermajutaja programm hindab ja premeerib Airbnb parimate hinnangutega ja kogenuimaid majutajaid.

Supermajutaja soodustused

Supermajutajana oled paremini nähtav, võid rohkem teenida ja saad eksklusiivseid preemiaid. See on meie viis tänada sind väljapaistva külalislahkuse eest.

Supermajutajana oled paremini nähtav, võid rohkem teenida ja saad eksklusiivseid preemiaid. See on meie viis tänada sind väljapaistva külalislahkuse eest.

Võta vastu rohkem külalisi

Külaliste tähelepanu võib Supermajutajatele kaasa tuua rohkem broneeringuid ja rohkem raha.

Saa erilise tunnustuse osaks

Külalised usuvad, et Supermajutajad on parimatest parimad ja otsivad Supermajutaja otsingufiltri abil just neid. Meie reklaamkirjades ja Supermajutaja erimärgi abil paistavad nad veelgi paremini silma.

Juurdepääs eksklusiivsetele preemiatele

Supermajutajad pälvivad iga edukalt Supermajutaja staatuses püsitud aasta eest 100 USA dollari suuruse Airbnb kupongi. Kui nende soovituse kaudu registreerub uus majutaja, saavad Supermajutajad lisaks tavaboonusele 20% lisaboonust.

Kuidas saada Supermajutajaks

Kontrollime iga kolme kuu järel, kas sa oled möödunud aasta jooksul täitnud järgmised tingimused.* Kui oled, teenid või säilitad Supermajutaja staatuse.

Kontrollime iga kolme kuu järel, kas sa oled möödunud aasta jooksul täitnud järgmised tingimused.* Kui oled, teenid või säilitad Supermajutaja staatuse.

Üldhinnang üle 4,8

Supermajutajate üldhinne viimase aasta Airbnb külaliste hinnangute põhjal on 4,8 või üle selle. Külalised teavad, et need majutajad paistavad silma suurepärase külalislahkusega.

Üle 10 peatumise

Supermajutajad on viimase aasta jooksul lõpule viinud vähemalt 10 majutamist või 100 ööd vähemalt 3 lõpuleviidud majutamise jooksul. Sinu külalised saavad end kogenud majutaja juures peatudes kindlalt tunda.

Tühistamiste määr <1%

Supermajutajate tühistamise määr on alla 1%, arvestamata kergendavaid asjaolusid. See tähendab, et majutajate puhul, kellel on vähem kui 100 broneeringut aastas, ei ole lubatud ühtegi tühistamist. Vähesed tühistamised pakuvad külalistele meelerahu.

Vastamisprotsent 90%

Supermajutajad vastavad 90%-le uutest sõnumitest 24 tunni jooksul. Kui külalised esitavad sulle küsimusi, teavad nad, et sõnum vastusega ei lase end kaua oodata.

*Praeguse COVID-19 pandeemia ajal loobusime olemasolevate Supermajutajate puhul mõnest nimetatud nõudest. Lisateave

Sinu küsimused ei jää vastuseta

Mis siis, kui pean tühistama hädaolukorra tõttu?

Kui oled sunnitud broneeringu hädaolukorra või vältimatu põhjuse tõttu tühistama, kontrolli, kas põhjus läheb arvesse kergendava asjaoluna. Kui jah, pääsed trahvidest ja tühistamist ei arvestata sinu Supermajutajaks sobivuse määramisel.

Nõude esitamiseks võta kindlasti Airbnb-ga ühendust 14 päeva jooksul pärast broneeringu tühistamist (või enne järgmise külalise saabumist). Sinult võidakse paluda Airbnb-le ülevaatamiseks tõendite esitamist.

Lisateave Airbnb kergendavate asjaolude põhimõtete kohta

Kas ma pean majutama vähemalt aasta, et saada Supermajutajaks?

Supermajutajaks saamiseks ei pea eelnevalt kindla aja jooksul majutaja olema. Kui vastad hindamisperioodiks (mis leiab aset iga kolme kuu järel) kõigile kriteeriumidele, võid saada Supermajutaja staatuse.

Iga kord, kui kontrollime, kas sa oled täitnud Supermajutaja kriteeriumid, vaatame hindamise käigus üle su eelneva aasta majutamistegevuse.

Mis vahe on Airbnb Plusil ja Supermajutajatel?

Airbnb Plus on programm majutuskohtadele, mille kvaliteet ja disain vastavad kõrgetele nõuetele.

Lisaks majutuskohtadele seatud nõuetele peavad programmi majutajad vastama Supermajutajate standarditele:

  • viimase aasta keskmine hinne on vähemalt 4,8
  • viimase aasta jooksul pole olnud ühtegi tühistamist (v.a kergendavatel asjaoludel)

Lisateave Airbnb Plusi kohta

Kuidas saan Supermajutajana Airbnb Plusi majutajaks?

Programmiga „Airbnb Plus“ on majutajatele ja nende majutuskohtadele kehtestatud sobivusnõuded. Supermajutajad vastavad automaatselt majutajate sobivusnõuetele:

  • viimase aasta üldhinne on vähemalt 4,8
  • viimase aasta jooksul pole olnud ühtegi tühistamist (v.a kergendavatel asjaoludel).

Iga Plusi majutuskoht peab vastama ka programmi standarditele läbimõeldud disaini, põhjaliku varustuse ja laitmatu hoolduse osas. Sobilikud on eraldi toad ja terved majutuskohad.

Kui oled Supermajutaja ja Airbnb Plus on sinu linnas saadaval, võib Airbnb sulle saata programmis osalemise kutse. Kutse vastu võtnud majutajate juurde tehakse isiklik majutuskoha külastus, mille käigus vaadatakse läbi nõuete kontroll-loend ja pakutakse lisaressursse, sh professionaalne pildistamine.

Lisateave Airbnb Plusiga liitumise kohta

Küsi nõu Supermajutajatelt