Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Airbnb 2022. aasta talvise uuenduse kümme parimat ideed

  Lisateave majutajatele ja elamuse korraldajatele mõeldud 10 uuenduse kohta.
  Autor Airbnb, kuupäev 16. nov 2022
  5 min lugemist
  Uuendatud 16. nov 2022

  Oleme saanud majutajatelt viimase aasta jooksul palju tagasisidet. Soovisime parandada sinu kogemust majutajana, sellepärast tegime saadud tagasiside põhjal mitmeid muudatusi.

  AirCover majutajatele

  1. Laienenud AirCover: „AirCover majutajatele“ sisaldab nüüd kaitset ka sinu kodu juurde pargitud autodele ja paatidele ning hõlmab ka kunsti- ja väärisesemeid. Suurendasime kahjukaitset 1 miljonilt USA dollarilt 3 miljonile USA dollarile.

  2. Külalise isiku tuvastus: isiku tuvastus hõlmab nüüd kõiki broneerivaid külalisi, kes reisivad Airbnb 35 kõige populaarsemasse riiki, mis moodustab 90% kõigist broneeringutest. Ülemaailmselt toome selle välja 2023. aasta alguses.

  3. Broneeringute eelkontroll: oleme välja töötanud broneeringute sõelumistehnoloogia, mis analüüsib umbes sadat tegurit, et leida broneeringuid, millega võivad kaasneda lubamatud peod või varaline kahju. Pärast edukaid katsetusi Austraalias käivitame nüüd broneeringute eelkontrolli ka USAs ja Kanadas ning ülemaailmselt hakkame kasutama eelkontrolli 2023. aasta alguses.

  4. Lihtsam hüvitamisprotsess: nüüd saad esitada hüvitustaotluse vaid mõne sammuga.

  Lisateave „AirCover majutajatele“ uuenduste kohta

  Külaliste põhireeglid

  5. Suurendame külalise vastutust: võtame kasutusele külalistele mõeldud põhireeglid, mis kujutavad endast täitmisele pööratavate standardite kogumit, mis nõuavad külalistelt lugupidavat suhtumist sinu majutuskohta ja majutuskoha reeglite täitmist. Kõik broneerivad külalised peavad enne broneeringu tegemist põhireeglitega nõustuma. Kutsume külalisi korrale teavitustöö ja konto ajutise sulgemisega ning vajaduse korral eemaldame konto.

  Lisateave külalistele mõeldud põhireeglitest

  Tutvu süsteemi täiendustega

  6. Üksikasjalikumad hinnangud külalistele: Kui keegi sinu juures peatub, saad hinnata tema peatumist varasemast detailsemalt ja lugeda külalise kohta põhjalikumaid hinnanguid teistelt majutajatelt. Sinu tagasiside aitab tagada põhireeglite täitmist.

  7. Kaitse pahatahtlike hinnangute vastu: nüüd saad vaidlustada pahatahtlikku hinnagut sõltumata sellest, millal see postitati. Sellisteks hinnanguteks loetakse hinnanguid külalistelt, kes rikuvad jämedalt sinu majutuskoha üldreegleid, korraldavad majutuskohas peo, kahjustavad sinu vara või jäävad majutuskohta kokkulepitust kauemaks.

  Lisateave täienenud hinnangute andmise süsteemi kohta

  Kiirmakse

  8. Kiiremad maksed: uue väljamakseviisi – kiirmaksega – laekub raha 30 minuti jooksul pärast raha vabastamist Airbnb poolt, sh pühade ajal ja nädalavahetustel. Kiirmakse on saadaval Ameerika Ühendriikides, sel aastal 1,5% teenustasuga, mille ülempiir on 15 USA dollarit väljamakse kohta.

  Loe lähemalt kiirmakse kohta

  Airbnb kategooriad

  9. Kategooria tööriistad: 2023. aasta alguses saad oma majutuskoha kategooriat kontrollida. Samuti saad varsti lisada rohkem majutuskoha omaduste teavet, et su koht satuks õigesse kategooriasse.

  10. Uued kategooriad: Lisame uusi kategooriaid, et külalised saaksid avastada veel rohkem majutuskohti. Airbnb uued kategooriad: uued, populaarsed, kohandatud, mängimiseks, maailma tipus, hanokid ja eraldi toad.

  Loe, mida uut on Airbnb kategooriates

  Kas tead kedagi, kes tahaks hakata majutama? Räägi talle Airbnb Stardist – uuest ja lihtsast viisist endale Airbnb tegemiseks Supermajutaja isiklikul tasuta juhendamisel.

  Kui sul on viimase uuenduse kohta mõtteid, kuulame sind alati hea meelega. Ootame väga sinu tagasisidet.

  Tutvu Airbnb 2022. aasta talvise uuendusega

  Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

  Airbnb
  16. nov 2022
  Kas sellest oli abi?