Turvalisem reisimise jätkumine

Püsi kursis uusimate nõuannetega reisimise kohta COVID-19 ajal ja pärast seda.

Turvalisus on meie kõigi teha

Me palume Airbnb kogukonnal nõustuda meie uuendatud COVID-19 tervishoiu- ja ohutusnõuetega.

Maski kandmine

Külalised ja majutajad peavad suhtlemisel järgima maski kandmisega seotud kohalikke seadusi ja juhiseid.

Distantsi hoidmine

Kui see on kohalike eeskirjadega ette nähtud, peavad majutajad ja külalised hoiduma üksteisest kahe meetri kaugusele.

Tõhustatud koristamine

Majutajad kogu maailmas järgivad meie viiest sammust koosnevat, ekspertide poolt heaks kiidetud tõhustatud koristusmeetodit.

Iga majutus kõrgemal tasemel

Meie ekspertide poolt heaks kiidetud viiest sammust koosnev tõhustatud koristusmeetod ei piirdu ainult pinnapealse koristusega ja on oluline samm meie kogukonna turvalisuse tagamisel.

Omaette, rahvamassidest eemal asuv majutuskoht

Eramajutuskohad. Kontaktivaba saabumine. Avarad väliruumid. Palju hingamisruumi. Leia majutuskoht sulle kõige olulisemate mugavustega.

Sinu küsimused ei jää vastuseta

Kuidas aru saada, kas majutuskohas järgitakse Airbnb uusi ohutus- ja koristusjuhiseid?

Alates 20. novembrist 2020 peavad kõik majutajad (v.a Hiinas) järgima COVID-19-ga seotud ohutus- ja koristusnõudeid. Vastasel juhul võidakse neid hoiatada, nende kontod võidakse ajutiselt sulgeda ja mõnel juhul ka eemaldada. Seda, kas majutaja on nõustunud järgima oma majutuskohas Airbnb tõhustatud koristusmeetodit, saab alati kontrollida tema kuulutuse jaotises „Tervishoid ja ohutus“. Lisateave: Airbnb tõhustatud koristusmeetod.

Kui see on kohalike eeskirjadega ette nähtud, peavad kõik majutajad ja külalised omavahel suheldes kandma maski või näokatet ning hoiduma üksteisest kahe meetri kaugusele. Kui oled COVID-19-ga kokku puutunud või sul on nakkusnähud, soovitame sul muidugi majutamisest ja reisimisest ajutiselt loobuda. Loe ka meie COVID-19-ga seotud tervisesuuniseid Airbnb kasutajatele.

Kui sul on küsimusi majutaja kasutatavate tervishoiu- ja ohutusmeetmete kohta, võid neid Airbnb rakenduse kaudu temalt otse küsida.

Kuidas muuta või tühistada olemasolevat broneeringut?

Kui pead oma broneeringut muutma või selle tühistama, ava Airbnb veebisaidil või rakenduses jaotis „Reisid“, kust leiad täpsemat teavet tühistamisvõimaluste kohta. See materjal tutvustab külalistele tühistamiskorda ja -tingimusi. Külalistel, kes on teinud broneeringu enne 14. märtsi 2020 ja ei saa seda COVID-19 tõttu kasutada, võib olla õigus selle trahvivabale tühistamisele. Lisateave meie kergendavate asjaolude põhimõtete kohta.

Milliseid nõudeid peavad Airbnb elamuste ajal täitma korraldajad ja külalised seoses COVID-19-ga?

Riikides, kus see on lubatud, tohib jälle Airbnb elamusi korraldada. Külalised ja majutajad peavad järgima vahetute elamuste puhul ohutusnõudeid, sealhulgas suhtlemisdistantsi hoidmist ja maski kandmist, kui see on kohalike seaduste või eeskirjadega ette nähtud. Kui oled COVID-19-ga kokku puutunud või tunned end haigena, jää mõistagi koju! Lisateave tervise- ja ohutusnõuete kohta elamuste ajal.

Soovi korral võid oma grupile teha ka privaatse broneeringu. Kui sulle ühisüritused ei meeldi või kui vahetuid elamusi sinu riigis veel ei korraldata, võid proovida meie veebielamusi.

Milliseid paindlikke broneerimisvõimalusi Airbnb pakub?

Tühistamistingimused määravad majutajad ning need on olenevalt majutuskohast paindlikud, mõõdukad või ranged. Leiad iga majutuskoha tühistamistingimused selle kuulutuse pealehelt. Oleme lisanud uue filtri, millega saad otsida paindlike tühistamistingimustega majutuskohti. Lisateave uue filtri kohta.

Muud materjalid

Kergendavate asjaolude põhimõtted

Tühistamise tingimused

Majutaja abivahendid