Soovitused kuvatakse pärast otsingu sisestamist. Sirvimiseks kasuta üles- ja allanoolt. Valimiseks vajuta sisestusklahvi („Enter“). Kui valisid fraasi, otsime seda. Kui valisid soovitustest lingi, avab brauser selle lehe.
Reeglid

Tervishoiu- ja ohutusnõuded Airbnb majutuskohtadele

COVID-19 pandeemia ajal on oluline meeles pidada tervist ja ohutust. Koostasime Airbnb majutajate ja külaliste jaoks kohustuslikud COVID-19 ohutusnõuded, lähtudes Maailma Terviseorganisatsiooni ning USA Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse juhistest. Lisaks peaksid tundma üldisi COVID-19 tervishoiu- ja ohutusjuhiseid, jälgima asjakohaseid riikide reisipiiranguid ja nõuandeid ning järgima kõiki riiklikke ja kohalikke õigusnorme ja juhiseid.

Airbnb on loonud juhised ja programmid, mis aitavad leevendada tervise- ja ohutusprobleeme, kuid need meetmed ei kõrvalda riski täielikult. Eriti juhul, kui kuulud kõrgemasse riskirühma (nt kui oled üle 65-aastane või sul on juba mõni haigus, nt diabeet või südamehaigus), soovitame konsulteerida asjatundjaga ja kasutada lisaettevaatusabinõusid, kui otsustad broneerida majutuse või elamuse Airbnb kaudu. Lisateave Airbnb elamuste korraldajate ja külaliste tervishoiu- ja ohutusjuhiste kohta.

COVID-19 ohutusnõuded (nõutav)

Kanna suhtlemisel maski ja hoia suhtlemisel distantsi, kui see on kohalike seaduste ja eeskirjadega ette nähtud

Kui see on kohalike seaduste või eeskirjadega ette nähtud, peavad kõik majutajad ja külalised täitma järgmisi ettekirjutusi.

 • Vahetult suheldes kanna maski või näokatet
 • Hoia teistest kogu aeg 2 meetrit vahemaad

Järgi enne iga peatumist Airbnb viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit

Kõik majutajad ja külalised peavad järgima eespool kirjeldatud COVID-19 ohutusnõudeid, sealhulgas enne iga külalise saabumist Airbnb viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit. Majutajate ja külaliste suhtes, kes neid juhiseid korduvalt rikuvad, võidakse rakendada sanktsioone ja nende konto võidakse ajutiselt sulgeda või meie kogukonnast eemaldada.

Täiendavad juhised reisimiseks ja majutamiseks COVID-19 ajal

Kui oled COVID-19-ga hiljuti kokku puutunud või sul on vastavad sümptomid, palun ära reisi ega paku majutust

Kogukonna tervise ja ohutuse kaitsmiseks ei peaks majutajad (ja kõik teised, kes viibivad majutuskohas enne peatumist või selle ajal) sisenema majutuskohta ega suhtlema külalistega ning külalised ei tohiks majutuskohta saabuda, kui kehtib mõni järgmistest asjaoludest.

 • Oled nakatunud COVID-19-sse või saanud hiljuti positiivse testitulemuse.
 • Kahtlustad, et oled COVID-19-sse nakatunud või nakatunuga kokku puutunud ja ootad testitulemusi
 • Sul esinevad COVID-19 sümptomid või kardad, et võid olla nakatunud.
 • Sa oled hiljuti olnud lähikontaktis isikuga, kellel on diagnoositud COVID-19 või kelle puhul kahtlustatakse nakatumist.

Lisateavet selle kohta, kuidas COVID-19 pandeemia ajal vastutustundlikult reisida, leiad meie artiklist karantiini- ja isolatsioonimajutuse kohta.

  Pese regulaarselt käsi

  Pese sageli käsi, eriti kui puutud kokku broneeringuga mitte seotud inimestega ja puudutad ühiskasutatavas või jagatud ruumis olevaid pindu ja töövahendeid.

  • Pese käsi vähemalt 20 sekundit korralikult seebi ja veega
  • Kui seebi ja vee kasutamine ei ole võimalik, kasuta vähemalt 60% alkoholisisaldusega käte desovahendit. Kata käed desovahendiga ja hõõru käsi, kuni need tunduvad kuivad

  Täida ühiskasutatavates ruumides maski kandmist ja suhtlusvahemaa hoidmist käsitlevaid kohalikke õigusakte

  Kui viibid ühiskasutataval alal või ruumis (majutaja või külalisena), järgi kohalikke õigusnorme maski kandmise ja sinu broneeringusse mittekuuluvate inimestega vahemaa hoidmise osas. Majutajad peaksid võimaluse korral kaaluma kontaktivaba saabumise võimaldamist.

  Kui tunned end eraldi toas või ühiskasutatavas ruumis ebamugavalt, kaalu selle asemel kindlasti terve majutuskoha broneerimist. Kui sa ei taha eraldi tuba või ühiskasutatavat ruumi majutuseks pakkuda, võid pakkuda kogu majutuskohta või, kui see ei ole võimalik, lõpetada seal ajutiselt majutuse pakkumine.

  Majutajad peaksid järgima ka kohalikke juhiseid eraldi tubade ja ühiskasutatavate ruumide pakkumise kohta ning majutuskohas viibida võivate inimeste koguarvu kohta.

  Märkus. Kõigis Airbnb majutuskohtades on keelatud korraldada pidusid ja muid üritusi. Lisateavet leiad meie pidude ja muude ürituste korraldamise põhimõtetest.

  Lisajuhised eraldi tubades ja ühiskasutatavates ruumides majutajatele

  Eraldi tubasid või ühiskasutatavate ruumidega majutuskohtades majutajad peaksid tegema ka järgmist.

  • Piirama külaliste arvu vastavalt vajadusele, et võimaldada ohutu vahemaa hoidmist kõigis üldkasutatavates ruumides, kui see on kohalike seaduste või eeskirjadega ette nähtud
  • Ventileerima ühiskasutatavaid ruume peatumise ajal, kui see on ohutu ja turvaline, nagu kirjeldatud 5-sammulises tõhustatud koristusmeetodis
  • Koristama ja desinfitseerima ühiskasutatavaid ruume (nt vannitoad ja köögid) võimalikult sageli

  Mõned valitsusasutused võivad kehtestada piiranguid eraldi või jagatud tubade majutamisele või kehtestada nendele ruumidele lisakohustusi või -nõudeid. Kui sinu riigi valitsus ja/või terviseamet on kehtestanud muid ohutus- ja koristusnõudeid, siis tutvu nendega ning täida neid.

  Mida teha, kui sinu COVID-19 test osutub peatumise ajal või pärast seda positiivseks

  Kui sinu COVID-19 test osutus hiljuti positiivseks või kui sul on tekkinud mõni COVID-19 sümptom, võta ühendust meditsiinitöötajaga ja soovitavalt teavita lisaks kohalikele võimuorganitele ka kõiki inimesi, keda see võib mõjutada või kes võisid samuti nakatuda.

  Kas sellest artiklist oli abi?

  Seotud artiklid

  Saa abi broneeringute, konto ja palju muuga seotud küsimustes.
  Logi sisse või registreeru