MAJUTAJA KAITSE

Majutaja kindlustus

Nendel harvadel juhtudel, kui keegi saab sinu majutuskohas kindlustusega kaetud peatumise ajal viga või tema vara saab kahjustada, võid olla kindlustatud kuni ühe miljoni USA dollari suuruse esmase vastutuskindlustusega.

Nendel harvadel juhtudel, kui keegi saab sinu majutuskohas kindlustusega kaetud peatumise ajal viga või tema vara saab kahjustada, võid olla kindlustatud kuni ühe miljoni USA dollari suuruse esmase vastutuskindlustusega.

Saadaval majutajatele kogu maailmas*
Kaitseb majutajaid saabumisest lahkumiseni
Reisitööstuses ainulaadne

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, or hosts of experiences.

Mis on kaetud?

Majutaja kindlustus võib katta järgmist.

– sinu juriidiline vastutus külaliste või kolmandate isikute kehavigastuste eest; – sinu juriidiline vastutus külalistele või kolmandatele isikutele kuuluva vara kahjude eest; – sinu juriidiline vastutus ühiskasutatavate alade kahjustuste eest, mille on põhjustanud külalised või kolmandad isikud, näiteks hoonete fuajeedes ja naabruses asuvates majutuskohtades.

Majutaja kindlustus ei kata järgmist.

– Kahju või vigastus tahtliku tegevuse tagajärjel (mitte õnnetus). – Sissetuleku kaotus. – Kahju sinu majutuskohale või asjadele (neid võib kaitsta [Airbnb majutaja garantii].(/guarantee))

Majuta rahuliku südamega

Oleme võtnud ulatuslikud meetmed, et kaitsta sind, sinu majutuskohta ja külalisi.

Oleme võtnud ulatuslikud meetmed, et kaitsta sind, sinu majutuskohta ja külalisi.

Isiku tõendamine

Võid nõuda, et sinu külalised esitaksid enne broneerimise kinnitamist oma isikutunnistuse. Võib juhtuda, et külalised peavad esitama Airbnb-le kinnitamiseks oma isikuandmed, näiteks ametliku isikutunnistuse.

Ööpäevaringne tugi

Kui midagi juhtub sinu, sinu majutuskoha või külalistega, on meie ülemaailmne kogukonna tugimeeskond valmis aitama. Kui sul on majutaja kindlustuse kohta küsimusi, võta meiega ühendust ja me suuname su asjakohase teenuseosutaja juurde.

Majutuskoha reeglid

Ootuste määramiseks saad lisada majutuskoha reeglid, millega külalised peavad enne broneerimist nõustuma. Kui külaline rikub pärast broneerimist mõnda neist reeglitest, võid broneeringu tühistada.

Kuna olin varem ise külalisena teiste juures peatunud, 
olid paljud mured juba lahendatud. Ma teadsin, et minu majutuskoht saab olema kindlustatud… 
ja ma teadsin, et külalised käituvad lugupidavalt.“
Kuna olin varem ise külalisena teiste juures peatunud, 
olid paljud mured juba lahendatud. Ma teadsin, et minu majutuskoht saab olema kindlustatud… 
ja ma teadsin, et külalised käituvad lugupidavalt.“

Uslan, majutaja Londonis

Uslan, majutaja Londonis

Kuna olin varem ise külalisena teiste juures peatunud, 
olid paljud mured juba lahendatud. Ma teadsin, et minu majutuskoht saab olema kindlustatud… 
ja ma teadsin, et külalised käituvad lugupidavalt.“
Kuna olin varem ise külalisena teiste juures peatunud, 
olid paljud mured juba lahendatud. Ma teadsin, et minu majutuskoht saab olema kindlustatud… 
ja ma teadsin, et külalised käituvad lugupidavalt.“

Uslan, majutaja Londonis

Uslan, majutaja Londonis

Oleme pühendunud turvalise ja usaldusväärse kogukonna edendamisele üle kogu maailma.

Oleme pühendunud turvalise ja usaldusväärse kogukonna edendamisele üle kogu maailma.

Nõuanne: kaitse oma kodu

Vähenda õnnetusjuhtumite võimalust, kõrvaldes asjad, mille tõttu külalised võivad komistada, või tähistades need selgelt. Kinnita lahtised juhtmed, veendu, et trepid oleks ohutud, ja eemalda ohtlikud esemed või pane need luku taha. Varu oma majutuskohta ohutusseadmed, nagu vingugaasiandurid, suitsuandurid, tulekustuti ja esmaabikomplekt.

Nõuanne: kaitse oma kodu

Vähenda õnnetusjuhtumite võimalust, kõrvaldes asjad, mille tõttu külalised võivad komistada, või tähistades need selgelt. Kinnita lahtised juhtmed, veendu, et trepid oleks ohutud, ja eemalda ohtlikud esemed või pane need luku taha. Varu oma majutuskohta ohutusseadmed, nagu vingugaasiandurid, suitsuandurid, tulekustuti ja esmaabikomplekt.

Nõudeprotsess

1. Registreerimisvorm on täidetud

Kui majutaja, külaline või kolmas osaline võtab kogukonna toega ühendust, annab Airbnb teavet nõude esitamise protsessi kohta.

2. Kindlustusandja määrab kahjukäsitleja, kes vaatab seejärel nõude läbi

Pärast registreerimisvormi täitmist võtab kindlustusettevõtte nimel ühendust kahjukäsitleja, et arutada nõuet ja koguda teavet.

3. Nõuet uuritakse

Kolmandast osalisest kahjukäsitleja lahendab nõude majutaja kindlustuse poliisi tingimuste ning asjakohases kohtualluvuses kohaldatavate seaduste ja eeskirjade kohaselt.

Host Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Vastused sinu küsimustele

Kas ma pean midagi tegema, et mind kaitseks majutaja kindlustus?

Ei. Kõik majutajad on automaatselt kaetud, välja arvatud need, kes pakuvad majutust ettevõtte Airbnb Travel, LLC kaudu.

Nõustudes oma majutuskoha Airbnb kuulutuste nimekirja lisamisega või jätkates oma majutuskoha kuulutamist, nõustud, et poliisi tingimuste kohaselt on sinu majutuskohas Airbnb külaliste peatumise ajal toimuvad vahejuhtumid kaetud meie majutaja kindlustusega.

Kui soovid kindlustuskaitsest loobuda, pead tegema järgmist: – Saada meile e-kiri oma majutaja kontoga seotud e-posti aadressilt. – Lisa oma majutaja kontoga seotud täisnimi ja telefoninumber. – Lisa oma kuulutuse täpne pealkiri.

Pane tähele, et loobumise e-posti aadressi kasutatakse ainult loobumistaotluste töötlemiseks.

Mis on Airbnb majutaja garantii?

Airbnb majutaja garantii tagab majutajale kahju hüvitamise kuni ühe miljoni dollari ulatuses neil harvadel juhtudel, kui külalise tekitatud kahju summa ületab tema antud tagatisraha või kui tagatisraha ei ole antud.

Majutaja garantii ei hõlma raha ja väärtpabereid, kollektsiooniesemeid, haruldasi kunstiteoseid, ehteid, lemmikloomi või isiklikku vastutust. Soovitame majutajatel oma majutuskohta välja üürides väärisesemed turvalisse kohta panna või mujale viia. Programm ei kata ka kulumisest tingitud varakahju. Lisateave

Mis vahe on Airbnb majutaja garantiil ja kindlustusel?

Majutaja garantii ja kindlustus on kaks eraldi programmi, mida Airbnb pakub majutajatele abiks varalise kahju või kehavigastuste korral.

Majutaja garantii: Airbnb majutaja garantii kaitseb majutajaid nendel harvadel juhtudel, kui nende majutuskohas peatuv külaline kahjustab majutaja vara või majutuskohta. Majutaja garantii ei ole kindlustus ja see ei asenda majutaja või üürniku kindlustust.

Majutaja kindlustus: majutaja kindlustus on kindlustus ja see kaitseb majutajaid kolmandate isikute nõuete korral kehavigastuste või varalise kahju eest. Majutaja kindlustus tagab kindlustuskaitse igale majutajale isegi siis, kui ta on endale juba ise kindlustuse võtnud, kuid see toimib esmase kindlustuskattena ainult Airbnb reisidega seotud juhtumite korral. Lisateave

Kuidas majaomaniku kindlustus Airbnb korral toimib?

Airbnb majutaja kindlustus toimib esmase kindlustusena ning pakub majutajatele ja vajaduse korral nende üürileandjatele vastutuskindlustust mõnede tingimuste, piirangute ja erandite alusel.

Kui sul on küsimusi selle kohta, kuidas see garantii mõjutab mis tahes majaomaniku või üürniku kindlustust, aruta kindlustuskaitset oma kindlustusandjaga. Mõned poliisid kaitsevad majaomanikke ja üürnikke külastaja vigastusi puudutavate kohtuvaidluste eest, teised mitte. Alati on hea mõte anda oma kindlustusandjale teada oma ruumide rentimisest, kuigi Airbnb peatumiste ajal tekkiv vastutus peaks olema kaetud majutaja kindlustusega. Lisateave

Mis on elamuse korraldaja garantii?

Elamuse korraldaja garantii on esmane vastutuskindlustus, mis katab elamuse korraldaja vastutuse kolmanda osalise ees juhul, kui külaline või muu kolmas osaline saab elamuse käigus kehavigastusi või varalist kahju. Katvus on kuni üks miljon USA dollarit elamuse kohta ja katvuse tingimused olenevad elamuse tüübist. Külaliste kohta kehtib poliisi kehtivusajal eraldi ühe miljoni USA dollari suurune kogusumma ülempiir ning kehtida võivad mõned tingimused, piirangud ja välistused. Lisateave

Mida peaksin majutajana teadma tagatisraha kohta?

Saad oma majutuskoha puhul tagatisraha nõuda. Airbnb võib seda nõuda ka siis, kui usume, et see aitab majutajaid kaitsta. See kehtib ainult väikese protsendi broneeringute kohta.

Majutaja nõutavad tagatisrahad: sul on alati võimalus ise tagatisraha nõuda. Kui sa seda teed, siis määrad ka tagatisraha summa. Majutaja nõutavate tagatisrahade puhul ei maksa külalised broneeringu tegemisel tagatisraha. Neilt võetakse tasu ainult juhul, kui esitad nõude meie lahenduskeskuse kaudu.

Airbnb nõutavad tagatisrahad: otsime alati viise, kuidas tagada meie majutajate ja külaliste kogukonnale Airbnb-s suurepärased kogemused. Seetõttu võime väikese arvu broneeringute puhul eraldi tagatisraha nõuda, isegi kui sina seda ei nõua. See põhineb sellistel asjaoludel nagu broneeringu ajastus või majutuskoha omadused. Lisateave

Kas oled majutamiseks valmis?

Kas oled majutamiseks valmis?