MAJUTAJA KAITSE

Majutaja kindlustus

Nendel harvadel juhtudel, kui keegi saab sinu majutuskohas kindlustusega kaetud peatumise ajal viga või tema vara saab kahjustada, võid olla kindlustatud kuni ühe miljoni USA dollari suuruse esmase vastutuskindlustusega.

Nendel harvadel juhtudel, kui keegi saab sinu majutuskohas kindlustusega kaetud peatumise ajal viga või tema vara saab kahjustada, võid olla kindlustatud kuni ühe miljoni USA dollari suuruse esmase vastutuskindlustusega.

Saadaval majutajatele kogu maailmas*
Kaitseb majutajaid saabumisest lahkumiseni
Reisitööstuses ainulaadne

*Ei hõlma majutajaid, kes pakuvad majutust ettevõtte Airbnb Travel, LLC kaudu, Mandri-Hiina majutajaid, Jaapani majutajaid ega elamuste korraldajaid.

Mis on kaetud?

Majutaja kindlustus võib katta järgmist.

– sinu juriidiline vastutus külaliste või kolmandate isikute kehavigastuste eest; – sinu juriidiline vastutus külalistele või kolmandatele isikutele kuuluva vara kahjude eest; – sinu juriidiline vastutus ühiskasutatavate alade kahjustuste eest, mille on põhjustanud külalised või kolmandad isikud, näiteks hoonete fuajeedes ja naabruses asuvates majutuskohtades.

Majutaja kindlustus ei kata järgmist.

– Tahtlikult (mitte kogemata) tekitatud kahju või vigastus – Sissetuleku kaotus – Kahju sinu majutuskohale või varale (mis võib olla kaitstud [Airbnb majutaja garantiiga] (/guarantee)*)

*Airbnb majutaja garantii ei ole seotud majutaja kindlustusega ega ettevõttega Airbnb UK Services Limited.

Oleme pühendunud turvalise ja usaldusväärse kogukonna edendamisele üle kogu maailma.

Oleme pühendunud turvalise ja usaldusväärse kogukonna edendamisele üle kogu maailma.

Kuna olin varem ise külalisena teiste juures peatunud, 
olid paljud mured juba lahendatud. Ma teadsin, et minu majutuskoht saab olema kindlustatud… 
ja ma teadsin, et külalised käituvad lugupidavalt.“
Kuna olin varem ise külalisena teiste juures peatunud, 
olid paljud mured juba lahendatud. Ma teadsin, et minu majutuskoht saab olema kindlustatud… 
ja ma teadsin, et külalised käituvad lugupidavalt.“

Uslan, majutaja Londonis

Uslan, majutaja Londonis

Kuna olin varem ise külalisena teiste juures peatunud, 
olid paljud mured juba lahendatud. Ma teadsin, et minu majutuskoht saab olema kindlustatud… 
ja ma teadsin, et külalised käituvad lugupidavalt.“
Kuna olin varem ise külalisena teiste juures peatunud, 
olid paljud mured juba lahendatud. Ma teadsin, et minu majutuskoht saab olema kindlustatud… 
ja ma teadsin, et külalised käituvad lugupidavalt.“

Uslan, majutaja Londonis

Uslan, majutaja Londonis

Nõudeprotsess

1. Registreerimisvorm on täidetud

Kui majutaja, külaline või kolmas osaline võtab kogukonna toega ühendust, annab Airbnb teavet nõude esitamise protsessi kohta.

2. Kindlustusandja määrab kahjukäsitleja, kes vaatab seejärel nõude läbi

Pärast registreerimisvormi täitmist võtab kindlustusettevõtte nimel ühendust kahjukäsitleja, et arutada nõuet ja koguda teavet.

3. Nõuet uuritakse

Kolmandast osalisest kahjukäsitleja lahendab nõude majutaja kindlustuse poliisi tingimuste ning asjakohases kohtualluvuses kohaldatavate seaduste ja eeskirjade kohaselt.

Majutaja kindlustuse suhtes kehtivad teatavad tingimused, piirangud ja välistused. Kui soovid lisateavet, laadi alla programmi põhjalik kokkuvõte.

Sinu küsimused ei jää vastuseta

Kas ma pean majutaja kindlustuse saamiseks midagi tegema?

Ei. Kui sul on Airbnb-s oma majutuskoha kuulutus, kehtib sulle Airbnb peatumiste käigus juhtivate õnnetuste suhtes Airbnb majutaja kindlustus. Pane tähele, et majutaja kindlustuse suhtes kehtivad poliisi tingimused ja välistused.

Kui soovid majutaja kindlustusest loobuda, pead tegema järgmist: – [saada meile e-kiri] oma majutajakontoga seotud aadressilt (mailto:hpi-opt-out@airbnb.com) – lisa oma kontoga seotud täisnimi ja telefoninumber – lisa oma kuulutuse täpne pealkiri

Pane tähele, et sellelt aadressilt võetakse vastu ainult loobumistaotlusi.

*Ei hõlma majutajaid, kes pakuvad majutust ettevõtte Airbnb Travel, LLC kaudu, Mandri-Hiina majutajaid, [Jaapani majutajaid] (/d/japan-host-insurance) ja elamuste korraldajaid.

Kas oled majutamiseks valmis?

Kas oled majutamiseks valmis?