OHUTUS

Kuidas Airbnb majutajaid kaitseb

Oleme võtnud ulatuslikud meetmed, et kaitsta sind, sinu majutuskohta ja külalisi.

Oleme võtnud ulatuslikud meetmed, et kaitsta sind, sinu majutuskohta ja külalisi.

Majuta toredaid külalisi

Õiglased kahepoolsed hinnangud

Usalduse ning maine kujundamiseks Airbnb-s hindavad külalised ja majutajad üksteist pärast iga broneeringu lõppemist. Enne külalise majutamist saad vaadata tema hinnanguid teistelt majutajatelt.

Lihtne suhtlemine külalisega

Kui soovid enne peatumist esitada küsimusi või kujundada ootusi, saad külalisi tundma õppida meie turvalise sõnumite saatmise tööriista abil.

Broneerimisnõuded

Võid nõuda, et iga külaline esitaks enne sinu majutuskoha broneerimist Airbnb-le isikut tõendava dokumendi. Broneeringud saad ka enne üle vaadata või lisada lisavalikuid selle kontrollimiseks, kes sinu majutuskohta broneerida saavad. Lisakontrollina hinnatakse iga Airbnb broneeringu ohutust ja me tühistame kõik broneeringud, mis tunduvad kahtlased.

Sinu majutuskoht, sinu reeglid

Külaliste ootusi võivad aidata piiritleda majutuskoha reeglid, millega külalised peavad enne broneerimist nõustuma, näiteks suitsetamise ja ürituste korraldamise keeld. Kui külaline rikub pärast broneerimist mõnda neist reeglitest, võid broneeringu tühistada.

Millised on meie tasud teistega võrreldes?
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Majutaja teenustasu (broneeringu kohta)
3-5%
5%
15-20%
Alati vaba kuulutuse lisamiseks
Krediitkaardi töötlemistasud puuduvad
Sisaldab 1 miljoni dollari suurust varakahju kaitset
Viimati uuendatud juunis 2018
Ma olen aru saanud, et inimesed on head. Ma võin inimesi usaldada.
Ma olen aru saanud, et inimesed on head. Ma võin inimesi usaldada.

Milaida majutab Puerto Ricos, et teenida lisaraha.

Milaida majutab Puerto Ricos, et teenida lisaraha.

Vaata, kuidas teised majutavad
Ma olen aru saanud, et inimesed on head. Ma võin inimesi usaldada.
Ma olen aru saanud, et inimesed on head. Ma võin inimesi usaldada.

Milaida majutab Puerto Ricos, et teenida lisaraha.

Milaida majutab Puerto Ricos, et teenida lisaraha.

Vaata, kuidas teised majutavad

Majuta rahuliku südamega

Ühe miljoni USA dollari suurune varalise kahju kindlustus

Nendeks harvadeks juhtudeks, kui sinu vara saab kahjustada, pakub Airbnb majutaja garantii tasuta kuni ühe miljoni USA dollari suurust kaitset iga broneeringu korral ja iga kord. Nõudeid saab esitada otse meie lahenduskeskuse kaudu.

Õnnetusjuhtumikindlustus

Airbnb pakub tasuta majutaja kindlustust, mis katab kahjunõuded kuni ühe miljoni USA dollari ulatuses. See kindlustus on juhuks, kui keegi sind majutuskohas või Airbnb majutuskohas peatumisel tekkinud vigastuste või materiaalse kahju tõttu kohtusse kaebab või nõude esitab.

Täiesti tasuta kindlustus
Rakendub automaatselt igale broneeringule
Nõudeid saab esitada otse Airbnb kaudu

Oleme sinu jaoks ööpäev läbi olemas

Mida saab meie meeskond sinu heaks teha

Meie töötajad kogu maailmas on valmis toetama sind ja sinu külalisi ööpäev läbi telefoni, e-posti ning reaalajas vestluse teel.

Uuesti broneerimise abi
Tagasimaksed
Hüvitamine
Majutaja garantii ja kindlustusnõuded
Vahendus
  1. aastal käisid reisijad Airbnb kaudu 49 miljonil reisil. Vaid ühel juhul 25 000-st esitati märkimisväärse varalise kahju nõue.
  1. aastal käisid reisijad Airbnb kaudu 49 miljonil reisil. Vaid ühel juhul 25 000-st esitati märkimisväärse varalise kahju nõue.

Vastused sinu küsimustele

Mida nõutakse külalistelt enne broneerimist?

Enne meiega reisimist küsime mõningast teavet kõigilt, kes kasutavad Airbnb-d. Külalised peavad kogu selle teabe olema esitanud enne broneeringutaotluse esitamist. See teave aitab tagada, et sa tead, kes on tulemas ja kuidas temaga ühendust saada.

Airbnb küsib külalistelt järgmisi andmeid: • Täisnimi • E-posti aadress • Kinnitatud telefoninumber • Lühike enesetutvustus • Nõustumine sinu majutuskoha reeglitega • Makseteave

Profiilipildi olemasolu on külaliste puhul soovitatav, kuid mitte kohustuslik. Samuti võid külalistelt enne sinu majutuskoha broneerimist nõuda isikutunnistust.

Kuidas hinnangud toimivad?

Kõik Airbnb hinnangud on kirjutanud meie kogukonnast pärit majutajad ja reisijad, nii et iga hinnang, mida näed, põhineb külalise peatumisel majutaja majutuskohas. Sul on 14 päeva pärast külalise lahkumist aega, et kirjutada peatumise kohta hinnang, ja sa saad oma hinnangut muuta kuni 48 tundi pärast selle esitamist, välja arvatud juhul, kui sinu külaline lõpetab hinnangu kirjutamise. Kui olete mõlemad oma hinnangud lõpetanud või möödub 14 päeva, siis hinnangud avaldatakse. Külaliste hinnanguid saad vaadata igal ajal, ja kui külaline sinu majutuskoha broneerib, saad vaadata tema varasemate majutajate hinnanguid.

Mida teha, kui külaline lõhub midagi minu majutuskohas?

Kui külaline lõhub midagi ära ja pead esitama nõude, saad seda teha meie lahenduskeskuses 14 päeva jooksul pärast külalise lahkumise kuupäeva või enne järgmise külalise saabumist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Kui sinu külaline nõustub sinu taotletud summaga, teeme sulle väljamakse 5–7 tööpäeva jooksul. Kui sinu külaline keeldub nõuet rahuldamast või ei vasta 72 tunni jooksul, võid Airbnb juhtumisse kaasata. Kui vajame lisadokumente, on sul nende esitamiseks aega 72 tundi. Enamik nõudeid lahendatakse ühe nädala jooksul. Tagame selle, et sind ja sinu külalist esindatakse õiglaselt ja kui otsustame, et sul on õigus saada raha, saadame selle sulle eraldi väljamaksena.

Mida ma peaksin tegema, kui tunnen end kedagi majutades ebamugavalt?

Kui külaline rikub mõnda sinu majutuskoha reeglit või sa ei tunne end tema tegude tõttu turvaliselt, võid tema broneeringutaotluse tagasi lükata või broneeringu tühistada. Enne broneeringu kinnitamist saad individuaalse broneeringutaotluse tagasi lükata, mis ei mõjuta sinu kuulutuse paigutust otsingutulemustes. Kui lükkad tagasi paljud või enamiku broneeringutaotlustest, võib see sinu otsingutulemuste paigutust negatiivselt mõjutada. Pärast broneeringu kinnitamist Kui oled broneeringu juba kinnitanud, saad selle tühistada. Kui külaline ei ole majutuskoha reegleid rikkunud, võivad sulle rakenduda tühistamistrahvid.

Mis vahe on Airbnb majutaja garantiil ja majutaja kindlustusel?

The Host Guarantee is designed to protect you in rare instances of property damage to your own possessions, unit, or home by a guest staying in the space. Host Protection Insurance is designed to protect you in the event that someone else (for example, a guest) claims bodily injury or property damage. The Host Guarantee isn’t insurance and doesn’t replace your homeowner’s or renter’s insurance. Host Protection Insurance is insurance and is available to you regardless of your other insurance arrangements. It will only act as primary insurance coverage for incidents related to an Airbnb stay.

Learn more about our Host Guarantee

Learn more about Host Protection Insurance

Kas majutamiseks valmis?

Kas majutamiseks valmis?