Kordumatu võimalus tänu avatud ustele
Jaga oma elustiili
Majutamine aitab sul arendada kogukonda, mida armastad, alates säästvast elustiilist eemal tsivilisatsiooni hüvedest kuni vanade ja uute traditsioonideni.
Tervita eesootavat
Airbnb pakub sulle tuge, tööriistu ja teadmisi, et teenida lisaraha, olla iseenda ülemus ja teha seda, mida armastad.
  • „Airbnb kogukond on kirev. Majutajaks võib saada igaüks, olgu vaene või rikas. Tuleb vaid majutuskoht üles putitada. Ja see toimib.“

    Atlantas (Georgia) asuva väikemaja omanik Darrel
    Loe majutaja lugu
Hakka majutajaks
Kuidas me sind toetame
Majutaja kaitse ja kindlustus
Sinu toetamiseks harvaesinevate õnnetusjuhtumite korral sisaldab enamik Airbnb broneeringuid vara- ja vastutuskindlustust summas kuni 1 miljon USA dollarit.
COVID-19 ohutusjuhised
Oleme meie kasutajate tervise kaitseks töötanud koostöös asjatundjatega välja kõigile kehtivad ohutusnõuded ja majutajatele koristusmeetodi.
Kõrged standardid külalistele
Majutajate kindlustunde nimel võimaldame majutajatel näha, kes neile broneeringuid teevad ja lugeda enne broneeringu kinnitamist broneerivatele külalistele antud hinnanguid. Meie uus külaliste käitumisjuhend kehtestab rangemad käitumisnõuded.
Hakka majutajaks
Loome üheskoos sinu majutuskoha kuulutuse.
Uuri lähemalt ja suhtle kogenud majutajatega
Jagame sulle majutamise kohta lisateavet ja anname võimaluse osaleda veebiseminaridel, kus kogenud majutajad vastavad sinu küsimustele.
Nupul „Registreeru“ klõpsates annan nõusoleku selleks, et Airbnb võib minu andmeid töödelda kooskõlas Airbnb privaatsuspõhimõtetega