Soovitused kuvatakse pärast otsingu sisestamist. Sirvimiseks kasuta üles- ja allanoolt. Valimiseks vajuta sisestusklahvi („Enter“). Kui valisid fraasi, otsime seda. Kui valisid soovitustest lingi, avab brauser selle lehe.
Kogukonna põhimõtted

Pidude ja muude ürituste korraldamise põhimõtted

Märkus. Alates 20. augustist 2020 on kõigis Airbnb majutuskohtades pidude ja muude ürituste korraldamine keelatud. Lisaks kehtib vastavalt meie kogukonna põhimõtetele nõue, et majutuskohas tohib korraga viibida kuni 16 inimest. Pidude korraldamise keeld hõlmab kõiki edaspidi Airbnb-s tehtavaid broneeringuid ja on kuni uute juhiste saabumiseni tähtajatu.

Meie kogukonna standardite kohaselt ei tohi Airbnb kasutajad naabreid häirida. Selle nõude täitmiseks tuleks majutajatel ja külalistel väljendada selgelt oma seisukohti pidude suhtes majutuskohas. Kuigi me oleme kindlad, et enamik külalisi käitub lugupidavalt, oleme kõigi kasutajate jaoks koostanud Airbnb pidude ja sündmuste eeskirjad. Praeguse seisuga on keelatud:

  • Rohkem kui 16 inimese kogunemised
  • Kõik kärarikkad peod ja sündmused

Kui külalise kohta teatatakse, et ta on korraldanud kärarikka peo või rikkunud meie reeglit rohkem kui 16 inimese kogunemise kohta, siis tema konto ajutiselt suletakse või eemaldatakse Airbnb platvormilt. Mõnel juhul võidakse külaliste poolt pärast selliseid pidusid jäetud hinnangud eemaldada. Peale selle jätame endale õiguse kustutada kõik kuulutused, millega seotud majutuskohtades on majutaja korraldanud eeskirjadega vastuolus oleva peo. Kui meile peaks laekuma kaebusi, et kuulutusega seotud majutuskohas häiritakse naabreid, võime majutajal paluda uuendada oma majutuskoha reegleid või kuulutuse ajutiselt peatada.

Lisaks pidude põhimõtete karmistamisele arendame välja riskituvastamise tehnoloogiaid, mis aitavad takistada pidude toimumist.

Suured kogunemised

Rohkem kui 16 inimese, sh ööbivate külaliste ja külastajatega kogunemised on isegi majutaja loa olemasolul praeguse seisuga täiesti keelatud.

Peod ja muud üritused

Kõik peod ja muud üritused, ükskõik kui suured või väikesed, on praeguse seisuga keelatud. Kui üritusi korraldavad külalised, võidakse nende konto eemaldada. Kui majutajad lubavad üritusi, võidakse nende kontole kehtestada piirangud, kaasa arvatud nende majutuskoha kuulutuse eemaldamine.

Häirimisest teatamine

Kui Airbnb-s avaldatud majutuskohas häiritakse naabreid – näiteks kui seal tehakse liiga palju lärmi, pidutsetakse valjult, seal viibib korraga üle 16 inimese või käitutakse ohtlikult – võivad naabrid sellest teatada naabritoele, kus on link kohalikele hädaabiteenistustele. Naabrid võivad naabritoele helistada ka juhul, kui pidutsemine veel kestab. Pärast vihje andmist saadab Airbnb kinnituskirja selle kohta, mis edasi saab.

Loata ürituste vähendamine

Loata korraldatud pidude arvu vähendamine on juba kaua olnud Airbnb prioriteediks. Tegutseme, et toetada ohutut ja vastutustundlikku reisimist. Osana meie ülemaailmsest peokeelust võime blokeerida teatud broneeringud, mis meie arvates on tehtud loata pidude korraldamiseks.

Kuulutuste sisu juhised

Vastavalt nendele eeskirjadele peavad majutajad vältima pidutsevate külaliste ligimeelitamist ega tohi seega reklaamida oma kohta peosõbralikuna. Samuti ei tohiks majutajad oma majutuskohta reklaamida sellisena, kuhu mahub korraga rohkem kui 16 inimest.

Kui kuulutuse pealkiri, kirjeldus, majutuskoha reeglid, fotod jne nendele eeskirjadele ei vasta, võime kuulutuse peatada, kuni need probleemid on lahendatud. Kui meile teatatakse, et majutuskohas seda reeglit rikutakse, võime vastava kuulutuse kuni 30 päevaks peatada ja paluda majutajal lisada sõnaselge reegel, et peod ja muud üritused ei ole lubatud.

Mõnikord harva, kui paistab, et majutuskohta pakutakse ainult pidudeks või muudeks üritusteks (nt peosaal), või kui majutuskoht on hakanud tõsiselt naabreid häirima, võidakse asjaomane kuulutus Airbnb-st alaliselt eemaldada.

Eri tüüpi majutuskohtade suhtes kehtivad reeglid

Tavapärased majutuskohad

Me eeldame, et tavapärased majutusasutused (nt boutique-hotellid) määravad ise kindlaks oma ürituste reeglid. Tavapärastes majutuskohtades võib üritusi korraldada omaniku loal ja äranägemisel. Kui me peaksime nende asutuste või seal toimuvate ürituste kohta kaebusi saama või kui need üritused on kohatud, pöördume vajaduse korral ise nende poole.

Kas sellest artiklist oli abi?

Seotud artiklid

Saa abi broneeringute, konto ja palju muuga seotud küsimustes.
Logi sisse või registreeru