Soovitused kuvatakse pärast otsingu sisestamist. Sirvimiseks kasuta üles- ja allanoolt. Valimiseks vajuta sisestusklahvi („Enter“). Kui valisid fraasi, otsime seda. Kui valisid soovitustest lingi, avab brauser selle lehe.
Reeglid

Tervishoiu- ja ohutusnõuded Airbnb majutuskohtadele

COVID-19 pandeemia ajal on oluline meeles pidada tervist ja ohutust. Koostasime Airbnb majutajate ja külaliste jaoks kohustuslikud COVID-19 ohutusnõuded, lähtudes Maailma Terviseorganisatsiooni ning USA Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse juhistest. Lisaks peaksid tundma üldisi COVID-19 tervishoiu- ja ohutusjuhiseid, jälgima asjakohaseid riikide reisipiiranguid ja nõuandeid ning järgima kõiki riiklikke ja kohalikke õigusnorme ja juhiseid.

Airbnb on loonud juhised ja programmid, mis aitavad leevendada tervise- ja ohutusprobleeme, kuid need meetmed ei kõrvalda riski täielikult. Eriti juhul, kui kuulud kõrgemasse riskirühma (nt kui oled üle 65-aastane või sul on juba mõni haigus, nt diabeet või südamehaigus), soovitame konsulteerida asjatundjaga ja kasutada lisaettevaatusabinõusid, kui otsustad broneerida majutuse või elamuse Airbnb kaudu. Lisateave Airbnb elamuste korraldajate ja külaliste tervishoiu- ja ohutusjuhiste kohta.

COVID-19 ohutusnõuded (nõutav)

Kanna suhtlemisel maski ja hoia suhtlemisel distantsi, kui see on kohalike seaduste ja eeskirjadega ette nähtud

Kui see on kohalike seaduste või eeskirjadega ette nähtud, peavad kõik majutajad ja külalised täitma järgmisi ettekirjutusi.

 • Vahetult suheldes kanna maski või näokatet
 • Hoia teistest kogu aeg 2 meetrit vahemaad

Järgi enne iga peatumist Airbnb viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit

Kõik majutajad ja külalised peavad järgima eespool kirjeldatud COVID-19 ohutusnõudeid, sealhulgas enne iga külalise saabumist Airbnb viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit. Iga majutaja või külaline, kes neid juhiseid korduvalt rikub, võib silmitsi seista ka teiste tagajärgedega, näiteks konto peatamise või kogukonnast eemaldamisega.

Täiendavad juhised reisimiseks ja majutamiseks COVID-19 ajal

Kui oled COVID-19-ga hiljuti kokku puutunud või sul on vastavad sümptomid, palun ära reisi ega paku majutust

Märkus: majutaja ei saa nõuda trahvivaba tühistamist selle artikli alusel.

Airbnb rakendab oma kogukonna tervise ja ohutuse kaitsmiseks põhimõtet, et majutajad (ja kõik teised, kes viibivad majutuskohas enne peatumist või selle ajal) ei tohi siseneda oma majutuskohta(desse) ega suhelda oma külalistega ning külalised ei tohi majutuskohta saabuda, kui kehtib mõni järgmistest asjaoludest.

 • Oled parasjagu COVID-19-sse nakatunud või saanud viimase 14 päeva jooksul positiivse testitulemuse
 • Kahtlustad, et oled COVID-19-sse nakatunud või nakatunuga kokku puutunud ja ootad testitulemusi
 • Sul esinevad COVID-19 sümptomid või kardad, et võid olla nakatunud
 • Sa oled viimase 14 päeva jooksul olnud lähikontaktis isikuga, kellel on diagnoositud COVID-19 või kelle puhul kahtlustatakse sellesse nakatumist*

Täpsemat teavet sellest, mida teha COVID-19-sse nakatumise või kokkupuute korral haigestunud inimesega, leiad järgmisest dokumendist:

Pese regulaarselt käsi

Kindlasti pese sageli käsi, eriti kui puutud kokku inimestega, kes broneeringuga seotud ei ole või kui puudutad ühiskasutatavates ruumides olevaid pindu ja töövahendeid.

 • Pese käsi korralikult seebi ja veega vähemalt 20 sekundit
 • Kui sa ei saa käsi pesta seebi ja veega, kasuta käte desovahendit, mis sisaldab vähemalt 60% alkoholi. Kanna vahend kätele ja hõõru nad kuivaks

  Järgi ühiskasutatavates ruumides maski kasutamist ja vahemaa hoidmist käsitlevaid kohalikke seadusi ja eeskirju

  Kui viibid ühiskasutataval alal või ruumis (majutaja või külalisena), järgi kohalikke õigusnorme maski kandmise ja sinu broneeringusse mittekuuluvate inimestega vahemaa hoidmise osas. Majutajad peaksid võimaluse korral kaaluma kontaktivaba saabumise võimaldamist.

  Kui tunned end eraldi toas või ühiskasutatavas ruumis ebamugavalt, kaalu selle asemel kindlasti terve majutuskoha broneerimist. Kui sa ei taha eraldi tuba või ühiskasutatavat ruumi majutuseks pakkuda, võid pakkuda kogu majutuskohta või, kui see ei ole võimalik, lõpetada seal ajutiselt majutuse pakkumine.

  Majutajad peaksid järgima ka kohalikke juhiseid eraldi tubade ja ühiskasutatavate ruumide pakkumise kohta ning majutuskohas viibida võivate inimeste koguarvu kohta.

  Pane tähele: alates 20. augustist 2020 on kõigis Airbnb majutuskohtades keelatud korraldada pidusid ja muid üritusi. Lisaks kehtib nõue, et majutuskohas tohib korraga viibida kuni 16 inimest. Pidude korraldamise keeld hõlmab kõiki edaspidi Airbnb-s tehtavaid broneeringuid ja on tähtajatu. Kui soovid lisateavet, loe meie pidude ja muude ürituste korraldamise põhimõtteid.

  Lisajuhised eraldi tubades ja ühiskasutatavates ruumides majutajatele

  Eraldi tubasid või ühiskasutatavaid ruume pakkuvad majutajad peaksid lisaks:

  • Piirama külaliste arvu vastavalt vajadusele, et võimaldada ohutu vahemaa hoidmist kõigis üldkasutatavates ruumides, kui see on kohalike seaduste või eeskirjadega ette nähtud
  • Ventileerima ühiskasutatavaid ruume peatumise ajal, kui see on ohutu ja turvaline, nagu koristusmeetodis kirjeldatud
  • Koristama ja desinfitseerima ühiskasutatavaid ruume (nt vannitoad ja köögid) võimalikult sageli

  Mõned valitsusasutused võivad kehtestada piiranguid eraldi või jagatud tubade majutamisele või kehtestada nendele ruumidele lisakohustusi või -nõudeid. Kui sinu riigi valitsus ja/või terviseamet on kehtestanud muid ohutus- ja koristusnõudeid, siis tutvu nendega ning järgi neid.

  Mida teha, kui sinu COVID-19 test osutub peatumise ajal või pärast seda positiivseks

  Kui sinu COVID-19 test osutus hiljuti positiivseks või kui sul on tekkinud mõni COVID-19 sümptom, kaalu lisaks asjaomastele kohalikele ametiasutustele kõigi nende inimeste teavitamist, keda see võis mõjutada või kes võisid nakatuda.

  Kas sellest artiklist oli abi?
  Saa abi broneeringute, konto ja palju muuga seotud küsimustes.
  Logi sisse või registreeru