Soovitused kuvatakse pärast otsingu sisestamist. Sirvimiseks kasuta üles- ja allanoolt. Valimiseks vajuta sisestusklahvi („Enter“). Kui valisid fraasi, otsime seda. Kui valisid soovitustest lingi, avab brauser selle lehe.
Kogukonna põhimõtted

Sinu privaatsuse kaitse

Et luua keskkond, kus saab end turvaliselt tunda ja privaatinfot turvaliselt hoida, on teatavat laadi käitumine ja tegevus keelatud.

Mis Airbnb-s on lubatud

  • Majutaja sisenemine: majutaja võib oma majutuskohta või ühiskasutatavas majutuskohas külalise tuppa siseneda ainult põhjendatud häda korral või külalise sõnaselgel loal ja kui külaline teab täpselt, miks majutaja tema ruumi siseneda tahab ja millal.

Mis Airbnb-s lubatud ei ole

  • Loata sisenemine: majutajad, külalised ja nendega seotud või neid esindavad isikud ei tohi loata siseneda ega püüda loata siseneda eraruumidesse. Ühiskasutatavate majutuskohtade puhul on sellised ruumid vannitoad ja WC-d, kus keegi on sees, magamistoad ja jagatud toas asuvad voodid. Tervikuna broneeritavate majutuskohtade puhu tähendab see majutuskohta ennast ja seda ümbritsevat ala.
  • Võõra vara loata kasutamine: majutajad, külalised ning nendega seotud või neid esindavad isikud ei tohi loata kasutada võõrast vara, mis ei ole selleks mõeldud.
  • Isikliku ruumi häirimine: majutajad ja külalised ei tohi teistelt võtta õigust olla omaette (välja arvatud ühiskasutatavas ruumis, kui see sellisena eelnevalt välja kuulutatud), näiteks jätta panemata ust eraruumile või rikkuda privaatsust muul moel, nt vuajerismi teel.
  • Sisu loata jagamine: kogukonna liikmete isiklikke või salajasi andmeid, fotosid, videoid jms tohib avaldada ainult nende omaniku loal.

Aitame hea meelega

Kui sa ise või keegi su lähedastest tunneb, et on ohus, pöördu abi saamiseks kõigepealt kohaliku korrakaitseasutuse poole. Kui oled lisaks meie eeskirjade vastase käitumise tunnistajaks, anna sellest meile teada.

Kuigi need juhised ei hõlma kõiki võimalikke olukordi, annavad need üldise ülevaate Airbnb kogukonna suhtes kehtivatest eeskirjadest.

Kas sellest artiklist oli abi?

Seotud artiklid

Saa abi broneeringute, konto ja palju muuga seotud küsimustes.
Logi sisse või registreeru