Soovitused kuvatakse pärast otsingu sisestamist. Sirvimiseks kasuta üles- ja allanoolt. Valimiseks vajuta sisestusklahvi („Enter“). Kui valisid fraasi, otsime seda. Kui valisid soovitustest lingi, avab brauser selle lehe.
Reeglid

Kaubamärgi kasutusjuhised

Airbnb on võtnud suure vastutuse, teenides oma kogukonda, sh majutajaid, külalisi, partnereid ja teisi, kes meie platvormi ja teenuseid kasutavad või nendega kokku puutuvad. Kogukonna teenimine hõlmab ka meie kaubamärkide ja brändi kaitsmist. Me ei soovi, et meie kogukonna liikmed või teised satuks segadusse selle üle, mida me soovitame, kontrollime, haldame või lubame. Nende juhiste eesmärk on kaitsta meie brändi ja aidata sul Airbnb-d vastutustundlikult jagada.

Need juhised on osa meie teenusetingimustest. Airbnb teenuseid kasutades nõustud nende juhiste, meie teenusetingimuste ja teiste meie eeskirjadega.

1. Airbnb kaubamärgid

Airbnb kaubamärkide hulka kuuluvad Airbnb nimi, Airbnb logo, Bélo logo, Supermajutaja märk ja Aircover, samuti kõik sõnad, motod, ikoonid, logod, kogu graafika ja kujundus ning muud tunnused, mis identifitseerivad Airbnb-d, selle tütarettevõtteid või teenuseid ja tooteid. Oleme näinud palju vaeva tagamaks, et kõik, mida sulle pakume, oleks kvaliteetne, ja meie brändid esindavad neid jõupingutusi. Seetõttu kaitseme oma brände laiaulatuslikult, registreerides oma kaubamärke ja selle visuaalseid omadusi USA-s ja kogu maailmas.

Sa EI TOHI kasutada Airbnb logo, Bélo logo ega ühtegi Airbnb kaubamärki, logo ega ikooni, kui sul ei ole selleks vastavate Airbnb, Inc. äri- või juriidiliste meeskondade ametlikku kirjalikku luba. Ainsaks erandiks on allpool punktis 2 kirjeldatud sõna „Airbnb“ piiratud kasutusviisid.

Väldi kaksitimõistmist Airbnb kaubamärkidega

Lubatud

 • Kasutada nime, logo ja brändi identiteeti, sealhulgas värve, fonte või kirjastiili, mis on Airbnb kaubamärkidest ja brändi elementidest erinev.

KEELATUD

 • Ära kasuta Bélo logo mistahes kujul, sh eraldi või koos mõne ärinime, kaubamärgi, sotsiaalmeedia konto nime või üldmõistega
 • Ära kasuta oma veebisaidi nimetuses, ärinimes, tootenimes, kaubamärgis, domeenis, sotsiaalmeedia tunnuses, kaubamärgis ega mujal tähekombinatsioone „Airbnb“, „Air“, „bnb“, „b&b“ ega muid sarnaseid termineid.
 • Ära kasuta oma sisus, sealhulgas kaubamärkides, logodes, kujunduses või muudes brändi elementides nähtavalt Airbnb-le iseloomulikku roosat (rausch) värvi
 • Ära kasuta sõna „Airbnb“ lühimajutuse või muude sarnaste mõistete asemel.

Näited

Suurepärane!

Ei...

Bobi parim saaremajutus

Airbnbike

Redi koristusteenus

Sunbnb või Sun Bnb

Anna saarepesa

BNB õpetaja

rentmyskihaus.com

Bikebandb või Bikeb&b

Rattarent ja majutus

nicebnb.com

STR Management Co

airmansion

2. Meie nime „Airbnb“ kasutamine

Võid rääkida Airbnb-st (ettevõttest) või kasutada sõna „Airbnb“, et kirjeldada täpsemalt seda, mida sa pakud. Kui see oled sina, siis järgi palun järgmisi juhiseid.

Ole faktipõhine, täpne ja kirjeldav

Lubatud

 • Tohid mainida sõna „Airbnb“, kuid ainult viisil, mis kirjeldab ausalt ja täpselt sinu suhet ettevõttega Airbnb ja/või toodetega, mis pärinevad Airbnb-lt või on lubatud Airbnb poolt kasutada, nt „Airbnb majutaja“, „Airbnb kuulutus“, „Airbnb rakendus“ jne.
 • Kasuta sõna „Airbnb“ ainult põhitekstis (mitte näiteks pealkirjades), kus see on muu põhitekstiga samas suuruses, kirjatüübis, värvis ja stiilis

KEELATUD

 • Ära kasuta nime „Airbnb“ viisil, mis vihjab partnerlusele, sponsorlusele või soovitamisele, sealhulgas osana oma ärinimest ja/või brändina registreeritud nimest (nt „Airbnb majutuskohtade haldus“).
 • Ära kasuta sõna „Airbnb“ rohkem kui vaja, et kirjeldada oma faktilist suhet Airbnb-ga. Kui väljendil või lausel on sama tähendus ka sõnata „Airbnb“, siis eemalda see.
 • Ära kunagi kasuta sõna „Airbnb“ lühimajutuse, ajutise majutuse või rendihalduse kirjeldamiseks üldiselt.

Kasuta seda õigesti

Lubatud

 • Kirjuta „Airbnb“ — üks sõna, sõna alguses on suurtäht „A“. Meie nimi ei ole „AirBNB“, „AirBnB“ ega „AirBnB“ ja meie nime ei tohi kunagi kirjutada eraldi sõnadena, nagu nt „Air BNB“ või „Air B & B“.

KEELATUD

 • Ära muuda, lisa ega eemalda nimest „Airbnb“ mitte midagi – „Abb“, „Airbnb-lik“, „Airbnb-ija“ pole lubatud kirjutada.
 • Ära kasuta sõna „Airbnb“ tegusõnana.
 • Kordame veelkord üle, sest see on meile väga oluline – ära kunagi kasuta sõna „Airbnb“ lühimajutuse, ajutise majutuse või rendihalduse kirjeldamiseks üldiselt.

Näited

Õige: faktilised ja kirjeldavad

Vale: kahetimõistetavad, eksitavad

Oleme Airbnb majutuskohtade teenindamisele spetsialiseerunud kinnisvarahaldusettevõte

Oleme Airbnb haldusettevõte

Pakume Airbnb majutuskohtadele professionaalset koristusteenust

Professionaalne Airbnb koristusteenus

Minu nõuanded Airbnb majutajaks hakkamise kohta

Airbnb koolitusprogramm

Ma ei jõua ära oodata, millal minust saab Airbnb majutaja

Teeme oma majas Airbnb-d

Kandideerisin tööle Airbnb-s

Kasutasime selles ägedas majas Airbnb-d

Airbnb majutajatele mõeldud sotsiaalmeedia grupp

Airbnb [linn/riik] majutajate grupp

Kinnisvarahaldusettevõtetele

Kui soovid reklaamida oma lühimajutuskohti haldavat ettevõtet, kehtivad ülaltoodud juhised ka sulle. Juhime tähelepanu, et sul on keelatud end nimetada Airbnb haldusettevõtteks või väita, et sul on Airbnb-ga eksklusiivne suhe, mis võib kasutajaid segadusse ajada, kuna nad võivad uskuda, et oled Airbnb tütarettevõte. Võid mainida, et haldad või teenindad Airbnb-s avaldatud majutuskohti, kuid Airbnb ei tohiks olla sinu veebisaidi või muu reklaammaterjali keskmeks.

Kui sul on veebisait, pead lisama oma veebisaidile nähtava teabe järgmiselt: „[ettevõtte nimi] on sõltumatu kolmas osapool ning Airbnb, Inc. või selle tütarettevõtted ei ole sellega seotud.“ Kui sinu veebisaidil on tulukalkulaator, kontaktivorm või mõni muu kasutajaandmete kogumise funktsionaalsus, siis palun esita vastutuse välistuse klausel nähtaval kohal kohe tegevusele kutsuva nupu all.

Partneritele

Partneritel peab olema meie kaubamärkide kasutamiseks kirjalik luba. Kui sul on meie kaubamärkide kasutusluba, pead järgima oma Airbnb kontaktisikult saadud uusimaid tootemargi kasutusjuhiseid. Kontaktisikult saad ka vastused oma nende või täiendavate juhistega seotud küsimustele.

Kas sellest artiklist oli abi?

Seotud artiklid

Saa abi broneeringute, konto ja palju muuga seotud küsimustes.
Logi sisse või registreeru