Tee endale Airbnb.
Võid teenida

Airbnb Stardiga on endale Airbnb tegemine lihtne

Isiklikud nõuanded Supermajutajalt

Viime sind kokku sinu piirkonnas asuva Supermajutajaga, kes juhendab sind telefoni, videokõne või vestluse teel sinu esimesest küsimusest kuni esimese külalise majutamiseni.

Esimese broneeringu teeb kogenud külaline

Oma esimeseks broneerijaks saad valida vähemalt kolm peatumist teinud kogenud külalise, kellel on Airbnb-s head hinnangud.

Airbnb spetsiaalne tugi

Uued majutajad pääsevad ühe ekraanipuudutusega spetsiaalse väljaõppega kogukonna toe töötaja jutule, kes oskab aidata kõigega, alates kontoga seotud probleemidest kuni arveldusabini.

Tee endale Airbnb ja kaitseme sind pealaest jalatallani

AirbnbKonkurendid
Külalise isiku tuvastamine
Broneeringute eelkontroll 1
3 miljoni USA dollari suurune kahjukaitse 2
Kunst ja väärisesemed
Autod ja paadid
Lemmikloomade põhjustatud kahjustused
Saamata jäänud sissetulek
Sügavpuhastus
1 miljoni USA dollari suurune vastutuskindlustus
Ööpäevaringne ohutusliin 3

Võrdlus põhineb avalikul teabel ja peamiste konkurentide tasuta pakkumistel seisuga oktoober 2022. Üksikasjad ja välistused leiad siit.

1 Kasutame tehnoloogiat, mis blokeerib teatud broneeringud, millega kaasneb kõrgenenud häirivate pidude risk

2 Maksame kinni külalise poolt sinu kodule ja asjadele tekitatud kahju

3 Saad pöörduda ühe puudutusega meie eriväljaõppega ohutusspetsialistide poole

Lisateave

Vastused
sinu küsimustele

Airbnb külalistele meeldivad erinevad kohad. Majutajad pakuvad majutuskohti väikemajades, lihtsates majakestes, majades puu otsas ja mujal. Isegi vaba tuba võib olla tore majutuskoht.
Üldsegi mitte – kontrollid oma kalendrit ise. Võid majutada kord aastas, paar ööd kuus või sagedamini.
Kõik sõltub sinust. Mõned majutajad eelistavad saata külalistele sõnumeid ainult olulisematel hetkedel, näiteks läkitada lühikese teate saabumise ajal, samas kui teistele meeldib külalistega isiklikult suhelda. Leiad kindlasti endale ja külalistele sobiva suhtlusstiili.
Põhitõdedest on alati palju abi. Hoia oma majutuskoht puhas, vasta külalistele kiiresti ja paku vajalikke mugavusi, nt puhtaid rätikuid. Mõnele majutajale meeldib lisada isikupära, näiteks panna vaasi värsked lilled või jagada nimekirja kohalikest kohtadest, mida tasub külastada, kuid see pole kohustuslik. Lisateabe saamiseks majutamise kohta loe edasi
Airbnb võtab üldjuhul sinu väljamakselt fikseeritud teenustasu, milleks on 3% broneeringu vahesummalt. Võtame broneerimise ajal teenustasu ka külalistelt. Mitmel pool kogub ja maksab Airbnb majutajate eest ka käibe- ja turismimaksu. Lisateave teenustasudest

Kas sul on veel küsimusi?

Saa vastuseid oma lähedal asuvalt kogenud Supermajutajalt.