ELAMUSE KORRALDAJA KAITSE

Elamuse korraldaja kindlustus

Nendel harvadel juhtudel, kui keegi saab kindlusega kaetud elamuse ajal viga või tema vara saab kahjustada, võivad korraldajad olla kindlustatud kuni ühe miljoni USA dollari suuruse esmase vastutuskindlustusega.

Nendel harvadel juhtudel, kui keegi saab kindlusega kaetud elamuse ajal viga või tema vara saab kahjustada, võivad korraldajad olla kindlustatud kuni ühe miljoni USA dollari suuruse esmase vastutuskindlustusega.

Saadaval enamikule elamuste korraldajatele
Kaitseb elamuste korraldajaid algusest lõpuni
Reisitööstuses ainulaadne

This program doesn't apply to hosts who offer experiences in mainlaind China or Japan, or hosts of accommodations.

Mis on kaetud?

Elamuse korraldaja kindlustus võib katta järgmist:

– Sinu juriidiline vastutus külaliste või kolmandate isikute kehavigastuste eest. – Sinu juriidiline vastutus külalistele või kolmandatele isikutele kuuluva vara kahjude eest.

Elamuse korraldaja kindlustus ei kata:

– Kehavigastus või varaline kahju tahtliku tegevuse tagajärjel (mitte õnnetus). – Kahju elamuse korraldaja isiklikule varale või puuduvad või varastatud asjad. – Õhusõidukite ja liikuvate seadmetega seotud elamused.

Korralda elamusi rahuliku südamega

Elamuse ettevalmistusaeg

Elamuse korraldaja kindlustus võib poliisi tingimuste kohaselt katta elamuste korraldajaid nii elamuse ajal kui ka elamuse toimumisala ettevalmistamisel ning enne elamuse algust või pärast selle lõppemist.

Kaasmajutajate katvus

Elamuse korraldaja kindlustus võib kaitsta ka kaaskorraldajaid, kes pakuvad elamusega seotud teenuseid.

Ööpäevaringne tugi

Kui sinu või sinu külalistega juhtub midagi, on meie ülemaailmne kogukonna tugimeeskond valmis aitama. Kui sul on elamuse korraldaja kindlustuse kohta küsimusi, [võta meiega ühendust] (/help/contact-us/topic) ja me suuname su asjakohase teenuseosutaja juurde.

Oleme pühendunud turvalise ja usaldusväärse kogukonna edendamisele üle kogu maailma.

Oleme pühendunud turvalise ja usaldusväärse kogukonna edendamisele üle kogu maailma.

Nõuanne: kasuta ohutusressursse

Airbnb teeb koostööd Ameerika Punase Risti ning Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooniga, et pakkuda ohutuslahendusi 191 riigis. Vaata, kuidas valmistuda hädaolukordadeks, valmistada ette esmaabikomplekti, tagada köögis ohutus ja palju muud.

Nõuanne: kasuta ohutusressursse

Airbnb teeb koostööd Ameerika Punase Risti ning Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooniga, et pakkuda ohutuslahendusi 191 riigis. Vaata, kuidas valmistuda hädaolukordadeks, valmistada ette esmaabikomplekti, tagada köögis ohutus ja palju muud.

Nõudeprotsess

1. Registreerimisvorm on täidetud

Kui elamuse korraldaja, külaline või kolmas osaline võtab ühendust kogukonna toega, annab Airbnb teavet nõude esitamise protsessi kohta.

2. Kindlustusandja määrab kahjukäsitleja, kes vaatab seejärel nõude läbi

Pärast registreerimisvormi täitmist võtab kindlustusettevõtte nimel ühendust kahjukäsitleja, et arutada nõuet ja koguda teavet.

3. Nõuet uuritakse

Kolmandast osalisest kahjukäsitleja lahendab nõude elamuse korraldaja kindlustuse poliisi tingimuste ning asjakohases kohtualluvuses kohaldatavate seaduste ja eeskirjade kohaselt.

Experience Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Vastused sinu küsimustele

Kas pean midagi tegema, et mind kaitseks elamuse korraldaja kindlustus?

Ei. Oled automaatselt kaitstud, kui sinu elamus kvalifitseerub kindlustuskaitse saamiseks.

Kui hakkad elamuste korraldajaks ja nõustud teenusetingimustega, nõustud, et Airbnb elamuste käigus toimunud juhtumite korral oled selle poliisi kohaselt kaetud meie elamuse korraldaja kindlustusega.

Kui soovid kindlustuskaitsest loobuda, pead tegema järgmist: – Saada meile e-kiri oma elamuse korraldaja kontoga seotud e-posti aadressilt. – Lisa oma elamuse korraldaja kontoga seotud täisnimi ja telefoninumber. – Lisa oma korraldatava elamuse täpne pealkiri.

Pane tähele, et loobumise e-posti aadressi kasutatakse ainult loobumistaotluste töötlemiseks.

Mis juhtub, kui ma elamuse käigus viga saan?

Sinu turvalisus on meile esmatähtis. Kui saad elamuse käigus vigastada või vajad arstiabi, mine kohe ohutusse kohta ja võta ühendust kohaliku hädaabiteenistusega.

Kui olukord on ohutu ja kõik kiireloomulised probleemid on lahendatud, teata meile juhtumist. Selleks ava Airbnb rakenduses vahekaart „Profiil“ ja puuduta valikut „Abi ja tugi“, seejärel vali oma reisi alt käsk „Võta Airbnb-ga ühendust“. Lisateave

Mida Airbnb elamuse korraldajana teha, kui keegi saab elamuse käigus viga?

Meie prioriteet on tagada meie kogukonna turvalisus. Kui keegi saab elamuse ajal vigastada või vajab arstiabi, vii kõik elamusel osalejad ohutusse kohta ja võta kohe kohaliku hädaabiteenistusega ühendust.

Kui kõik inimesed on ohutus kohas ja kõik kiireloomulised probleemid on lahendatud, teavita meid juhtumist ja anna teada, kui saame kuidagi aidata. Lisateave

Kuidas elamuse korraldaja kindlustus toimib?

Elamuse korraldaja kindlustus katab kulud maailma ühe kõige mainekama kindlustusandja – Zurich Insurance plc – poliisi kaudu.

Poliisis on Airbnb elamuste korraldajatele lisaks nimetatud ka Airbnb. Programmi alusel kaitse saamiseks ei ole vaja tasuda kindlustusmakset ega omavastutust.

Kui keegi esitab elamuse korraldaja vastu nõude, haldab ja lahendab nõuet Airbnb-ga kokkulepitud tingimuste kohaselt kahjukäsitleja.

Mis on majutaja kindlustus?

Majutaja kindlustus pakub esmast vastutuskindlustust kuni ühe miljoni USA dollari ulatuses juhtumi kohta, kui kolmas osaline nõuab Airbnb reisiga seotud kehavigastuse või varalise kahju hüvitamist.

Selle kindlustuskaitse ülempiir on üks miljon USA dollarit majutuskoha asukoha kohta ning kehtida võivad mõned tingimused, piirangud ja välistused. Lisateave

Kuidas erineb elamuse korraldaja kindlustus Airbnb majutaja garantiist ja kindlustusest?

Airbnb majutaja garantii ja kindlustuse programmid on loodud majutajate kaitsmiseks. Elamuse korraldaja garantii on loodud elamuste korraldajate kaitsmiseks.

Airbnb majutaja garantii on loodud selleks, et kaitsta majutajaid nende omandile tekitatud kahjude eest neil harvadel juhtudel, kui külaline neile varalist kahju põhjustab. Lisateabe saamiseks külasta majutaja garantii lehte.

Majutaja kindlustus on loodud kaitsma majutajaid kolmandate isikute nõuete eest seoses kehavigastuste või varalise kahjuga majutaja majutuskohas viibimise ajal. Lisateabe saamiseks külasta meie majutaja kindlustuse lehte.

Elamuse korraldaja kindlustus on loodud selleks, et kaitsta elamuste korraldajaid kolmandate isikute nõuete eest seoses korraldatud elamuse ajal juhtuvate kehavigastuste või varalise kahjuga. Lisateabe saamiseks külasta meie abikeskust.

Kas oled valmis oma elamust looma?

Kas oled valmis oma elamust looma?