ELAMUSE KORRALDAJA KAITSE

Elamuse korraldaja kindlustus

Nendel harvadel juhtudel, kui keegi saab kindlusega kaetud elamuse ajal viga või tema vara saab kahjustada, võivad korraldajad olla kindlustatud kuni ühe miljoni USA dollari suuruse esmase vastutuskindlustusega.

Nendel harvadel juhtudel, kui keegi saab kindlusega kaetud elamuse ajal viga või tema vara saab kahjustada, võivad korraldajad olla kindlustatud kuni ühe miljoni USA dollari suuruse esmase vastutuskindlustusega.

Saadaval enamikule elamuste korraldajatele
Kaitseb elamuste korraldajaid algusest lõpuni
Reisitööstuses ainulaadne

See programm kehtib kõigile elamuste korraldajatele, välja arvatud Mandri-Hiinas ja Jaapanis. Programm ei kehti majutajatele.

Mis on kaetud?

Elamuse korraldaja kindlustus võib katta järgmist:

– Sinu juriidiline vastutus külaliste või kolmandate isikute kehavigastuste eest. – Sinu juriidiline vastutus külalistele või kolmandatele isikutele kuuluva vara kahjude eest.

Elamuse korraldaja kindlustus ei kata:

– Tahtlikult tekitatud (mitte kogemata tekkinud) kehavigastus või varakahju – Korraldaja isikliku vara kahju, kaotus või vargus – Õhusõidukite või teatud tüüpi äärmuslike tegevustega (nt benji-hüpped ja koptersuusatamine) seotud elamused

Korralda elamusi rahuliku südamega

Elamuse ettevalmistusaeg

Elamuse korraldaja kindlustus võib poliisi tingimuste ja välistuste kohaselt katta elamuste korraldajaid nii elamuse ajal kui ka elamuse toimumiskoha ettevalmistamisel ning enne elamuse algust või pärast selle lõppemist.

Kaasmajutajate katvus

Elamuse korraldaja kindlustus võib vastavalt poliisi tingimustele ja välistustele hõlmata ka kaaskorraldajaid, kes pakuvad elamusega seotud teenuseid.

Oleme pühendunud turvalise ja usaldusväärse kogukonna edendamisele üle kogu maailma.

Oleme pühendunud turvalise ja usaldusväärse kogukonna edendamisele üle kogu maailma.

Nõudeprotsess

1. Registreerimisvorm on täidetud

Majutaja, külaline või kolmas isik täidab ja esitab kindlustusprogrammi registreerumisvormi.

2. Kindlustusandja määrab kahjukäsitleja, kes vaatab seejärel nõude läbi

Pärast registreerumisvormi täitmist võtab kindlustusettevõtte nimel ühendust kahjukäsitleja, et arutada nõuet ja koguda teavet.

3. Nõuet uurib kahjukäsitleja

Sõltumatu kahjukäsitleja lahendab nõude elamuse korraldaja kindlustuse poliisi tingimuste ning asjakohases kohtualluvuses kohaldatavate seaduste ja eeskirjade kohaselt.

Elamuse korraldaja kindlustusele kehtivad mõned tingimused ja välistused. Kui soovid lisateavet, laadi alla programmi põhjalik kokkuvõte.

Vastused sinu küsimustele

Kas pean midagi tegema, et mind kaitseks elamuse korraldaja kindlustus?

Ei. Kui hakkad elamuse korraldajaks ja nõustud Airbnb teenusetingimustega, kehtib sulle Airbnb elamuste ajal juhtuvate õnnetuste suhtes elamuse korraldaja kindlustus. Pane tähele, et elamuse korraldaja kindlustuse suhtes kehtivad tingimused ja välistused.

Kui soovid elamuse korraldaja kindlustusest loobuda, pead tegema järgmist: – [saada meile e-kiri] oma elamuse korraldaja kontoga seotud aadressilt (mailto:epi-opt-out@airbnb.com) – lisa oma kontoga seotud täisnimi ja telefoninumber – lisa oma elamuse täpne pealkiri.

Pane tähele, et sellelt aadressilt võetakse vastu ainult loobumistaotlusi.

Kas elamuse korraldaja kindlustus kehtib veebielamustele?

Veebielamuste korraldajad võivad kuuluda elamuste korraldaja kindlustuse alla nendel harvadel juhtudel, kui külaline saab mõne sellise interaktiivse videoseansi käigus vigastada või tema vara kahjustada ja elamuste korraldaja on juriidiliselt vastutav. Elamuse korraldaja kindlustus ei kata veebis korraldamisega seotud riske, nagu laim või elektrooniliste andmete vargus või intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

Elamuste korraldamise kohta leiad lisateavet [abikeskusest] (/help/home).

Kas oled valmis oma elamust looma?

Kas oled valmis oma elamust looma?