Liigu sisu juurde
  Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Kergendavate asjaolude põhimõtted

  Märkus. See artikkel ei käsitle koroonaviiruse (COVID-19) pandeemiaga seotud asjaolusid. Loe meie COVID-19-ga seotud kergendavaid asjaolusid käsitlevat artiklit, kust saad teada, millised COVID-19-ga seotud olukorrad on kergendavate asjaolude põhimõtetega hõlmatud ja eelkõige millised piirangud kehtivad pärast 14. märtsi 2020 tehtud broneeringute suhtes.

  Käesolevad põhimõtted hõlmavad broneeringuid saabumisajaga hiljemalt 19. jaanuaril 2021. Kõigi hilisema saabumisajaga broneeringute suhtes kehtivad allpool kirjeldatud uuendatud põhimõtted.

  Kehtib kuni: 19. jaanuar 2021

  Kuidas see käib

  Kui pead tühistama sinust sõltumatu ootamatuse tõttu, võime teha sulle tagasimakse või loobuda tühistamistrahvidest. Allpool on loetletud asjaolud, mida meie kergendavate asjaolude põhimõtted hõlmavad. Enne tühistamist kontrolli, kas sinu olukord on ka selle loendis märgitud ja kas sul on vajalikud dokumendid olemas.

  Pea meeles, et tühistamine on trahvivaba ainult selliste kergendavate asjaolude korral, mis ilmnevad enne asjaomase broneeringu puhul kindlaks määratud saabumiskuupäeva. Lisaks ei hõlma meie kergendavate asjaolude põhimõtted Luxe’i või Luxury Retreatsi broneeringuid, mille kohta kehtivad eraldi Luxe’i majutuskohtade tagasimaksetingimused.

  Asjaolud, mida tuleb dokumentidega tõendada

  Majutaja, külalise, kaasmajutaja, lisakülalise, pereliikme või hooldaja surm. Sul tuleb esitada üks järgmistest dokumentidest:

  • surmatunnistus
  • surmakuulutus
  • uudis, kus nimetatakse lahkunut
  • politseiraport

  Majutaja, korraldaja või reisikaaslase ootamatu raske haigestumine või vigastus. Sul tuleb esitada arstitõend, mis kinnitab, et asjaomane isik ei saa ootamatu raske haiguse või vigastuse tõttu majutust pakkuda, elamust korraldada või reisida. Tõend peab olema väljastatud pärast broneeringu tegemist ja see tuleb esitada 14 päeva jooksul alates tühistamisest. Praegu ei hõlma meie kergendavate asjaolude põhimõtted asjaolusid, mis olid kasutajale teada broneeringu tegemise ajal.

  Riiklikud kohustused, nagu vandemeeste kolleegiumis osalemine, reisikeelud, kohtumenetluses osalemine ja sõjaväeteenistus. Sul tuleb esitada koopia ametlikust teatest, mis peab olema väljastatud pärast broneeringu tegemist ja sisaldab kohustust täitva isiku nime.

  Airbnb majutuskoha ettenägematu tõsine kahjustumine, probleemid selle hooldamise või kommunaalteenustega, mille tõttu on seal ohtlik viibida või puuduvad põhimugavused, nagu kraanivesi. See ei hõlma kavakohaseid remonditöid. Sul tuleb esitada kõik järgmised dokumendid:

  • tõendid selle kohta, et probleemi lahendamisega tegeletakse
  • probleemi lahendamise hinnanguline aeg
  • arve tehtavate remonditööde kohta
  • fotod kahjustusest

  Transpordihäired, mille tõttu on sihtkohta sõitmine võimatu, sh teesulud või tühistatud lennud olukorras, kus alternatiivsed transpordivõimalused puuduvad. See hõlmab teesulge ja lendude tühistamisi loodusõnnetuste, näiteks maavärinate või tugevate tormide pärast. Sul tuleb esitada teade teesulu kohta või lennufirma dokument lennu tühistamise kohta ja lisaks tõendavad dokumendid selle kohta, et sinu sihtkohta ei ole võimalik sõita.

  Rongide, busside või parvlaevade sõitude tühistamised olukorras, kus samal päeval kasutatavad alternatiivsed transpordivõimalused puuduvad. Sul tuleb esitada dokumendid, kust nähtub selgesti, et vedaja ei tegutsenud kõnealusel päeval, näiteks kuvatõmmis ettevõtte veebisaidilt või link vedaja ametlikule avaldusele.

  Eraldi läbivaatamist nõudvad asjaolud

  Nende asjaolude korral dokumente vaja esitada ei ole, kuid meie erimeeskond kontrollib iga juhtumi puhul, kas sa oled ikka otseselt mõjutatud.

  Open Homesi broneeringud, mis on tühistatud. Lisateave Open Homesi kohta.

  Loodusõnnetused, terrorism ja rahvarahutused, mille tõttu ei ole võimalik sihtkohta või sihtkohast ära sõita või mille tõttu on sihtkohas külaliste vastuvõtmine ohtlik.

  Epideemiad, mis tabavad ootamatult terveid piirkondi või inimrühmi. Epideemiad ei hõlma piirkonnas tavaliselt levivaid haigusi, nagu malaaria Tais või dengue palavik Hawaiil. Kõik haiguspuhangutega seotud põhimõtete ja nende kohaldamisala muudatused tehakse Maailma Terviseorganisatsiooni ja kohalike ametivõimude teadaannete põhjal.

  Riikide, õiguskaitseasutuste või sõjaväe kehtestatud reisipiirangud, mille tõttu ei ole võimalik sõita majutuskoha asukohta või elamuse toimumiskohta või sealt tagasi.

  Ohutus- või turvanõuanded, mis on väljastatud majutuskoha asukoha, elamuse toimumiskoha või külaliste lahkumiskoha kohta.

  Oluliste kommunaalteenuste katkestused majutuskoha asukohas või elamuse toimumiskohas.

  Muudatused viisa- või passinõuetes, mille tõttu ei ole võimalik sihtkohta sõita. See ei hõlma reisidokumentide kaotamist või aegumist.

  Mida edasi teha

  Kui oled kinnitanud, et sinu olukord vastab ülaltoodud nõuetele, tühista esmalt oma majutuskoha broneering või Airbnb elamus. Kui broneeringu puhul rakenduvad tunnustatud kergendavad asjaolud, teavitatakse sind, et broneering kvalifitseerub trahvideta tühistamiseks, ja saad täieliku tagasimakse, kui oled külaline.

  Kui sinu broneering ei kvalifitseeru automaatselt, jätka broneeringu tühistamist ja võta meiega nõude esitamiseks ühendust. Me juhendame sind järgmistes etappides, mille hulka kuulub vajalike dokumentide esitamine ja ootamine, kuni meie meeskond sinu juhtumi üle vaatab. Nõuded tuleb esitada 14 päeva jooksul alates tühistamisest.

  Märkus. Järgmised kergendavate asjaolude põhimõtted hõlmavad kõiki broneeriguid saabumisajaga alates 20. jaanuarist 2021. Kõikide broneeringute suhtes saabumisajaga enne 20. jaanuari 2021 kehtivad edasi senised, eespool kirjeldatud põhimõtted. Kui uued põhimõtted 20. jaanuaril 2021 jõustuvad, ei muutu käesolevate põhimõtete kohaldamine seoses COVID-19-ga ning enamik COVID-19-ga seotud olukordi jääb ka uute põhimõtete kohaldamisalast välja.

  Kergendavate asjaolude põhimõtted

  Kehtivad alates: 20. jaanuar 2021

  Ülevaade

  Käesolevad kergendavate asjaolude põhimõtted selgitavad, kuidas toimub tühistamine juhul, kui pärast broneerimist tekib sinust sõltumatult ootamatu olukord, kus sul ei ole võimalik oma broneeringut kasutada. Põhimõtted hõlmavad nii majutuskohtade kui ka elamuste broneeringuid.

  Kui tühistamine on võimalik käesolevatel põhimõtetel, asendavad need broneeringu suhtes kehtivaid tühistamistingimusi ja on neist ülemad. Käesolevate põhimõtetega hõlmatud sündmusest mõjutatud külalised võivad oma broneeringu tühistada ning saada olenevalt olukorrast kas kogu raha tagasi, reisikrediiti ja/või muud hüvitist. Käesolevate põhimõtetega hõlmatud sündmusest mõjutatud majutajad ja elamuste korraldajad saavad tühistada trahvivabalt, kuid nende kalendris võidakse olenevalt olukorrast broneeringuga hõlmatud päevad blokeerida.

  Hõlmatud sündmused

  Kergendavate asjaolude põhimõtete tähenduses on „sündmus“ järgmine olukord, mis tekib pärast broneeringu tegemist, mida ei ole broneerimise ajal võimalik ette näha ja mille tõttu ei ole võimalik broneeringut kasutada.

  Riiklike reisinõuete muutmine. Ootamatud muutused viisa- või passinõuetes, mille tõttu on sihtkohta sõitmine võimatu. See ei hõlma reisidokumentide kaotamist või aegumist või muid külalise reisimissuutlikkusega seotud isiklikke asjaolusid.

  Väljakuulutatud hädaolukorrad ja epideemiad. Kohalikul tasandil või kogu riigis välja kuulutatud hädaolukorrad, epideemiad, pandeemiad ja rahvatervisega seotud hädaolukorrad. See ei hõlma piirkonnas tavaliselt levivaid haigusi, nagu malaaria Tais või dengue palavik Hawaiil.

  Riiklikud reisipiirangud. Riikides ametlikult kehtestatud reisipiirangud, mille tõttu on võimatu sõita majutuskoha asukohta või elamuse toimumiskohta, sealt tagasi või seal viibida. See ei hõlma mittekohustuslikke reisisoovitusi jms riiklikke juhiseid.

  Sõda jms konfliktid. Sõda, konfliktid, sissetungid, kodusõda, terrorism, plahvatused, pommitamised, mässud ja rahvarahutused.

  Loodusõnnetused. Loodusõnnetused, vääramatu jõu aktid, põhikommunaalteenuste ulatuslikud katkestused, vulkaanipursked, tsunamid ning muud rasked ja ebatavalised ilmastikunähtused. See ei hõlma ilmastiku- või loodusnähtusi, mis on piirkonnas piisavalt tavalised, et neid ette näha, nagu näiteks orkaanihooajal Floridas levivad orkaanid.

  Mida käesolevad põhimõtted ei hõlma

  Kõik muu. Käesolevate põhimõtete alusel saab tühistada ainult eespool kirjeldatud sündmustest mõjutatud broneeringuid. Kõik muu on välistatud. Näiteid olukordadest, kus broneeringu tühistamine kergendavatel asjaoludel ei ole võimalik: ootamatu haigestumine, haigus või vigastus; riiklikud kohustused, nagu kohtukaasistujana tegutsemine, kohtumenetluses osalemine või sõjaväeteenistus; reisinõuanded või muud riiklikud juhised (mis ei ole reisikeelud); sellise sündmuse ärajätmine või edasilükkamine, mille jaoks broneering oli tehtud; ja transpordihäired, mis ei ole hõlmatud sündmusega seotud, nagu teesulud ning lennu-, rongi-, bussi- ja parvlaevasõitude tühistamised. Nendel juhtudel tühistamise korral määratakse tagasimaksmisele kuuluv summa kindlaks broneeringu suhtes kehtivate tühistamistingimuste alusel.

  Mida edasi teha

  Kui sa saad meilt või muude kanalite kaudu teate, et käesolevad põhimõtted kehtivad sinu broneeringule, siis järgi tühistamisel meie juhiseid. Kui sa oled saanud meilt või muudest kanalitest teate selle kohta, kuidas käesolevaid põhimõtteid kohaldatakse, peaksid oma broneeringu nende põhimõtete alusel saama tühistada nii, et avad oma reiside lehe ja tühistadki seal asjaomase broneeringu. Kui sa leiad, et käesolevad põhimõtted peaksid kehtima ka sinu broneeringule, isegi kui sa ei ole selle kohta meilt või muudest kanalitest teadet saanud, siis võta meiega oma broneeringu tühistamiseks ühendust. Igal juhul peaksid sa olema valmis esitama dokumendid selle kohta, kuidas asjaomane sündmus on sinu broneeringut mõjutanud.

  Küsimuste korral võta meiega ühendust.

  Mida sa veel peaksid teadma

  Käesolevad põhimõtted hõlmavad kõiki broneeringuid, mille puhul kindlaks määratud saabumiskuupäev on käesolevate põhimõtete jõustumiskuupäeval või hiljem. Lisaks ei hõlma meie kergendavate asjaolude põhimõtted Luxe’i või Luxury Retreatsi broneeringuid, mille kohta kehtivad eraldi Luxe’i majutuskohtade tagasimaksetingimused.

  Kas said vajalikku abi?
  Seotud artiklid